Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4426/2000/QĐ-UB-VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 07/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4426/2000/QĐ-UB-VX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp ;
Căn cứ Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-UB-CNN ngày 3/5/2000 của ủy ban nhân dân thành phố xếp hạng I cho Công ty Xây dựng giao thông Sài Gòn trực thuộc Sở Giao thông công chánh thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tại Công văn số 1000/LĐTBXH-TT ngày 22/5/2000 về việc xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp ;

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.- Nay xếp lương cho ông LÊ TRỌNG

Đơn vị : Công ty Xây dựng giao thông Sài Gòn-Sở Giao thông công chánh.

Chức vụ : Giám đốc.

Vào bậc : 2 ; Hệ số lương : 6,03 theo hạng I của bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp.

Ông LÊ TRỌNG được hưởng mức lương này kể từ ngày 3/5/2000.

Mốc thời gian để tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 3/5/2000.

Điều 2.- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố, Giám đốc Công ty Xây dựng giao thông Sài Gòn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông LÊ TRỌNG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Như điều 2
- TTUB : CT, PCT/ĐT
- Ban TC/TU
- VPUB : PVP/VX, Tổ ĐT
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4426/2000/QĐ-UB-VX ngày 07/07/2000 về việc xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.034

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!