Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40-CT năm 1982 về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên ngành sản xuất xi măng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 40-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 01/03/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40-CT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 40-CT NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1982 VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ xây dựng và Bộ trưởng Bộ lao động;

Trong khi chờ cải tiến cơ bản hệ thống tiền lương của các ngành sản xuất vật chất,

QUYẾT ĐỊNH

1. Cho phép Bộ xây dựng thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên ngành sản xuất xi măng như sau:

a) Trong việc áp dụng các hình thức tiền lương sản phẩm, lương khoán, ngành sản xuất xi măng được áp dụng tỷ lệ khuyến khích lương sản phẩm bình quân bằng 30% tính trên lương cấp bậc công việc cộng với phụ cấp lương tạm thời, theo Quyết định số 219-CP ngày 29 tháng 5 năm 1981 Hội đồng Chính phủ.

b) Tiền thưởng từ quỹ lương của ngành sản xuất xi măng được tính bằng 40% trên quỹ lương tổng ngạch.

c) Các khoản phụ cấp lương của công nhân viên ngành sản xuất xi măng được tính trên lương cơ bản cộng với phụ cấp lương tạm thời theo Quyết định số 219-CP.

d) Trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng hàng tháng, quý, năm, ngành sản xuất xi măng được cấp quỹ tiền lương và trả lương theo nguyên tắc cứ vượt mức 1% sản lượng thì được cấp quỹ lương và trả lương 1,3%.

2. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng nói ở Điều 1 trên đây được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1982.

3. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Tổng giám đốc Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40-CT năm 1982 về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên ngành sản xuất xi măng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.647
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237