Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 310/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 310/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP NÂNG CẤP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN GÒ VẤP THÀNH TRƯỜNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG TRUNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục và dạy nghề ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về ban hành Điều lệ Trường dạy nghề và Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tại Tờ trình số 945/TT-UB ngày 28 tháng 10 năm 2003, của Sở Lao động-Thương binh và xã hội tại Công văn số 3436/LĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (nay là Giám đốc Sở Nội Vụ) tại Tờ trình số 154/TCCQ ngày 02 tháng 12 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép nâng cấp Trung tâm Dạy nghề quận Gò Vấp (được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-UBQ ngày 17 tháng 01 năm 1986 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) thành Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Kho Bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung chịu sự quản lý theo ngành của Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố.

Trường đặt tại số 12 đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp.

Điều 2.- Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung có nhiệm vụ :

2.1. Đào tạo công nhân lành nghề hệ chính quy dài hạn đối với các ngành : Điện tử ; Điện lạnh ; Điện công nghiệp ; Cơ khí ; Lắp ráp ; sửa chữa máy tính và kỹ thuật may theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Dạy nghề theo quy định tại Điều lệ Trường dạy nghề (ban hành kèm Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội).

Điều 3.- Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung do một Hiệu trưởng phụ trách và có một số Phó Hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề quận Gò Vấp sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, nhân sự để chuyển thành Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ trường dạy nghề.

Biên chế, quỹ lương của Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp và quỹ lương của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-UBQ ngày 17 tháng 01 năm 1986 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề quận Gò Vấp và Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 

Nơi nhận :
- Như điều 5   
- Bộ LĐ-TB&XH   
- Tổng Cục dạy nghề
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, VX
- CATP (PC13), Sở Nội vụ (3b), Sở TC
- Sở KH-ĐT, NHNN/TP, KBNN/TP
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT
- Tổ VX  
- Lưu (VX-N)

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 310/2003/QĐ-UB ngày 24/12/2003 về cho phép nâng cấp Trung tâm Dạy nghề quận Gò Vấp thành Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209