Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 277-CT năm 1986 sửa đổi Quyết định 144-CT năm 1986 về chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 277-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 30/10/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 277-CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 144-CT NGÀY 12-6-1986 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỂ LẠI CHO GIA ĐÌNH CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở NƯỚC NGOÀI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Bộ Lao động và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhân, viên chức và các đối tượng hưởng lương trong lực lượng vũ trang đi học, nghiên cứu, thực tập ở nước ngoài đều thuộc đối tượng thi hành Quyết định số 144-CT ngày 12-6-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 2. Công nhân, viên chức sang làm việc ở các nước xã hội chủ nghĩa theo con đường hợp tác quốc tế về lao động (Bộ Lao động) không thuộc đối tượng thi hành Quyết định số 144-CT ngày 12- 6-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Trong thời gian về nghỉ phép, công tác, học tập, hội họp ở trong nước, công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài mà do ta đài thọ lương thì được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có). Đối với các đối tượng khi về nghỉ phép ở trong nước mà vẫn được nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế trả lương thì chỉ được hưởng phần tiền lương để lại cho gia đình quy định tại điều 1 Quyết định 144-CT.

Điều 4. ộ Lao động căn cứ vào các điểm bổ sung, sửa đổi nói trên hướng dẫn việc thực hiện.

Điều 5. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ Lao động, Tài chính, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 277-CT năm 1986 sửa đổi Quyết định 144-CT năm 1986 về chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175