Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt phương án quy hoạch hệ thống Tổ chức giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Số hiệu: 2665/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 20/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2665/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG TỔ CHỨC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2005/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2092/SLĐTBXH-LĐ ngày 15 tháng 5 năm 2007 về việc quy hoạch hệ thống tổ chức giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận phê duyệt phương án quy hoạch hệ thống tổ chức giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2006 - 2010, bao gồm:

a)  08 trung tâm giới thiệu việc làm thuộc các Bộ, ngành và thành phố:

- Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin thị trường lao động, phối hợp các quận - huyện giải quyết việc làm theo chương trình mục tiêu giải quyết việc làm hàng năm của thành phố;

- Trung tâm Giới thiệu việc làm Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố thuộc Ban Quản lý các Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp - thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin lao động và cung ứng lao động theo yêu cầu của các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất - khu công nghiệp;

- Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên thuộc Thành Đoàn TNCS thành phố Hồ Chí Minh - thực hiện nhiệm vụ giới thiệu việc làm cho các đối tượng là thanh niên;

- Trung tâm Giới thiệu việc làm Votec thuộc Liên đoàn Lao động thành phố - thực hiện nhiệm vụ giới thiệu việc làm cho các đối tượng là người lao động;

- Trung tâm Giới thiệu việc làm Sinh viên - Học sinh thuộc Trường Đại học Kinh tế - thực hiện nhiệm vụ giới thiệu việc làm cho sinh viên - học sinh tốt nghiệp ra trường.

-  01 trung tâm giới thiệu việc làm thuộc các tổ chức chính trị - xã hội - thực hiện nhiệm vụ giới thiệu việc làm cho các đối tượng là đoàn viên, hội viên;

- 02 trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng - thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm cho đối tượng là bộ đội xuất ngũ.

b) 13 trường dạy nghề - trung tâm dạy nghề thuộc quận - huyện được bổ sung chức năng giới thiệu việc làm;

c) 101 doanh nghiệp giới thiệu việc làm hoạt động trên địa bàn thành phố.

(Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giới thiệu việc làm; phối hợp với các Sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai hướng dẫn thủ tục bổ sung chức năng giới thiệu việc làm đối với các Trung tâm Dạy nghề, Trường Dạy nghề và thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đối với các doanh nghiệp đã được quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các Sở - ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

                                                                                                                          

                                                    

 


TỔNG SỐ CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐƯỢC QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 

STT

QUẬN - HUYỆN

Tổng số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động

Tổng số trung tâm dạy nghề, trường nghề bổ sung chức năng GTVL

1

 Quận 1

14

 

2

 Quận 2

2

1

3

 Quận 3

6

 

4

 Quận 4

2

 

5

 Quận 5

4

1

6

 Quận 6

3

 

7

 Quận 7

5

1

8

 Quận 8

3

 

9

 Quận 9

2

1

10

 Quận 10

4

1

11

 Quận 11

4

1

12

 Quận 12

4

1

13

 Quận Gò Vấp

5

1

14

 Quận Phú Nhuận

5

 

15

 Quận Bình Thạnh

5

1

16

 Quận Tân Bình

12

1

17

 Quận Tân Phú

4

 

18

 Quận Thủ Đức

3

1

19

 Quận Bình Tân

7

 

20

 Huyện Hóc Môn

2

 

21

 Huyện Bình Chánh

2

1

22

 Huyện Củ Chi

1

 

23

 Huyện Nhà Bè

1

1

24

 Huyện Cần Giờ

1

 

 

Tổng cộng

101

13

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt phương án quy hoạch hệ thống Tổ chức giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408
DMCA.com Protection Status