Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 244-CT năm 1988 về việc mời, sử dụng và quản lý chuyên gia nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 244-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 07/09/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 244-CT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỜI, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Để tăng cường trách nhiệm của các cơ sở sản xuất trong việc mời và quản lý chuyên gia, nâng cao hiệu quả công tác này;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Từ nay, các đơn vị sản xuất, xây dựng, lưu thông phân phối và nghiên cứu khoa học kỹ thuật chịu trách nhiệm lập kế hoạch mời và sử dụng chuyên gia. Mọi chi phí mời chuyên gia đều phải được hạch toán vào giá thành. Thủ trưởng các Bộ, Tổng cục, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố duyệt kế hoạch mời chuyên gia nước ngoài hàng năm của các đơn vị trực thuộc. Đối với chuyên gia khoa học kỹ thuật, các Bộ, Tổng cục và địa phương làm việc và thống nhất với Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước trước khi duyệt.

2- Bộ Kinh tế đối ngoại chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch mời chuyên gia hàng năm; cùng với Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Tài chính xử lý những vấn đề chưa hợp lý trong kế hoạch của các Bộ, Tổng cục và địa phương; báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kế hoạch nêu trên để biết.

3- Bộ Kinh tế đối ngoại chủ trì có sự phối hợp của các Bộ hữu quan (Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính...) soạn thảo và trình Hội đồng Bộ trưởng trong tháng 12 năm 1988 quy chế mời, sử dụng chuyên gia phù hợp với tình hình hiện nay kể cả những kiến nghị về sử dụng cán bộ, công nhân của ta thay thế chuyên gia nước ngoài.

4- Bộ Kinh tế đối ngoại phối hợp với các Bộ, Tổng cục chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch đã được duyệt và quản lý chuyên gia nước ngoài. Hàng năm báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tình hình thực hiện kế hoạch mời và sử dụng chuyên gia của các Bộ, Tổng cục và địa phương.

5- Trong khi chờ đợi việc ban hành quy chế chung, căn cứ Quyết định này, Bộ Kinh tế đối ngoại hướng dẫn các Bộ, Tổng cục và địa phương tiến hành việc lập và duyệt kế hoạch mời chuyên gia năm 1989.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 244-CT năm 1988 về việc mời, sử dụng và quản lý chuyên gia nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49