Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 198-HĐBT năm 1982 về chế độ thưởng hoàn thành nhiệm vụ công tác cuối năm đối với cán bộ, công nhân, viên chức khu vực hành chính, sự nghiệp, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp; công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 198-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 15/12/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 198-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 198-HĐBT NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1982 VỀ CHẾ ĐỘ THƯỞNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CUỐI NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC KHU VỰC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, SĨ QUAN VÀ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP; CÔNG AN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trưởng ban Ban thi đua Trung ương và thủ trưởng các ngành có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thay thế tỷ lệ tiền thưởng 5% quỹ lương năm đã quy định tại điểm 4 Quyết định số 134 - HĐBT ngày 17- 8-1982 tại điểm 3 Quyết định số 135-HĐBT ngày 17-8-1982 và tại điểm 3 Quyết định số 158-HĐBT ngày 13-9-1982 của Hội đồng Bộ trưởng bằng 10% quỹ lương năm của các cơ quan, đơn vị để thưởng cho những cán bộ, công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, và công an nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cả năm (bao gồm cả những người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến).

Mức thưởng cho người được thưởng cao nhất không quá 2 tháng lương.

2. Ban thi đua Trung ương hướng dẫn các cơ quan hành chính, sự nghiệp và các đơn vị thuộc diện thi hành quyết định này sử dụng quỹ tiền thưởng quy định tại Điều 10 Nghị định số 80-CP ngày 13-5-1964 của Hội đồng Chính phủ để thưởng cho các tổ viên tổ lao động Xã hội chủ nghĩa và tổ tiên tiến.

3. Bộ lao động cùng với Bộ Tài chính, Ban thi đua Trung ương và Tổng công đoàn Việt Nam hướng dẫn thi hành chế độ tiền thưởng này.

4. Quyết định này thi hành từ đầu năm 1982 trở đi.

Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các ngành ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198-HĐBT năm 1982 về chế độ thưởng hoàn thành nhiệm vụ công tác cuối năm đối với cán bộ, công nhân, viên chức khu vực hành chính, sự nghiệp, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp; công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188
DMCA.com Protection Status