Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 195-HĐBT năm 1988 về việc giao cho Bộ Nội thương trách nhiệm thống nhất quản lý và tổ chức cung ứng hàng hoá - dịch vụ cho người Việt Nam đi lao động, công tác và học tập ở nước ngoài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 195-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 26/12/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 195-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHO BỘ NỘI THƯƠNG TRÁCH NHIỆM THỐNG NHẤT QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CUNG ỨNG HÀNG HOÁ - DỊCH VỤ CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐI LAO ĐỘNG, CÔNG TÁC VÀ HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Để đáp ứng yêu cầu chính đáng của người Việt Nam đi lao động, công tác và học tập ở nước ngoài;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội thương và Thủ trưởng các ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Bộ Nội thương trách nhiệm thống nhất quản lý và tổ chức cung ứng hàng hoá - dịch vụ cho người Việt Nam đi lao động, công tác và học tập ở nước ngoài, trước hết là ở các nước xã hội chủ nghĩa (gồm cả quá trình ra đi, đang ở nước ngoài và trở về nước) với những nhiệm vụ chính như sau:

1- Bộ Nội thương chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định những chủ trương hoặc quy chế cần thiết và trực tiếp ban hành những quy định cụ thể bảo đảm thống nhất quản lý các hoạt động cung ứng hàng hoá - dịch vụ cho người Việt Nam đi lao động, công tác và học tập ở nước ngoài phù hợp với pháp luật ở nước ta và những nước có liên quan.

2- Bộ Nội thương tổ chức mạng lưới kinh doanh thực hiện nhiệm vụ cung ứng hàng hoá - dịch vụ cần thiết đúng với yêu cầu của người Việt Nam lao động, công tác và học tập ở nước ngoài trên cơ sở thật sự thoả thuận, không được ép buộc, một cách an toàn, thuận tiện, lịch sự và giá cả phải chăng, bao gồm:

- Cung ứng những hàng hoá cần thiết trước lúc họ ra đi.

- Cung ứng những hàng hoá cần thiết trong thời gian họ ở nước ngoài mà nước sở tại không có hoặc khan hiếm.

- Nhận ngoại tệ do uỷ thác mua sắm, đóng gói và vận chuyển về nước theo địa chỉ họ yêu cầu.

- Cung ứng hàng hoá, dụng cụ đồ nghề, nhà ở... theo yêu cầu của họ với phương thức thành toán bằng ngoại tệ hoặc bằng hàng hoá, vật tư họ đem về.

Bộ Nội thương giao cho một tổ chức kinh doanh trực thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ này và tuỳ tình hình cụ thể, cho phép những tổ chức kinh doanh không trực thuộc Bộ cùng phối hợp thực hiện với những mức độ, phạm vi và hình thức thích hợp, kể cả liên doanh với nước ngoài theo đúng pháp luật.

3- Bộ Nội thương chỉ đạo các tổ chức kinh doanh tiến hành khai thác hàng hoá, vật tư qua con đường người Việt Nam lao động, công tác và học tập ở nước ngoài trên cơ sở thật sự thoả thuận, không được ép buộc với những hình thức thức hợp, giá cả hoàn toàn thoả thuận thanh toán sòng phẳng, thuận tiện và không trái với pháp luật nước ta và nước có liên quan.

Điều 2. Bộ Nội thương chuẩn bị phương án cung ứng hàng hoá và dịch vụ cho người Việt Nam đi lao động, công tác và học tập ở từng nước làm cơ sở cho các cuộc đàm phán, ký kết các văn bản chính thức giữa nước ta với nước có liên quan về hợp tác lao động và chuyên gia, về cán bộ, công nhân, học sinh ta đi công tác và học tập tại nước đó.

Trong trường hợp cần thiết thì Bộ Nội thương được cử đại diện tham gia đàm phán hoặc chủ trì đàm phán với cơ quan tương ứng của nước có liên quan trên cơ sở phương án đã chuẩn bị.

Điều 3. Tổ chức kinh doanh cung ứng hàng hoá và dịch vụ nói trên thuộc Bộ Nội thương hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, có thể liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế khác ở trong nước và nước ngoài, và được phép giao dịch với các tổ chức có liên quan ở nước ngoài, tiến hành các nghiệp vụ cần thiết, kể cả mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng pháp luật nước ta và nước có liên quan.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nội thương phối hợp với các Bộ có liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 98-HĐBT ngày 15-8-1986 của Hội đồng Bộ trưởng, và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 195-HĐBT năm 1988 về việc giao cho Bộ Nội thương trách nhiệm thống nhất quản lý và tổ chức cung ứng hàng hoá - dịch vụ cho người Việt Nam đi lao động, công tác và học tập ở nước ngoài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6