Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 169/1998/QĐ-TTg thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 169/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình quốc gia, Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định số 126/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm gồm các thành viên sau đây:

1. Chủ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phó chủ nhiệm thường trực: Ông Nguyễn Lương Trào, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Phó chủ nhiệm: Ông Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Phó chủ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

5. Uỷ viên: Ông Lê Huy Côn, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp.

6. Uỷ viên: Ông Ngô Thế Dân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Uỷ viên: Ông Trần Hữu Trung, Vụ trưởng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cán bộ của Văn phòng thuộc biên chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành thành viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ nhiệm chương trình có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm, phân công trách nhiệm cho các thành viên quyết định thành lập Văn phòng giúp việc nhằm bảo đảm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.

Điều 3. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 126/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2000 và Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 về quản lý các Chương trình quốc gia, Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 về quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 169/1998/QĐ-TTg thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238