Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110-VH/QĐ năm 1971 về quy định tạm thời khung bậc lương của 6 nghề trong ngành in chưa có tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Số hiệu: 110-VH/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá Người ký: Mai Vy
Ngày ban hành: 27/09/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110-VH/QĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI KHUNG BẬC LƯƠNG CỦA 6 NGHỀ TRONG NGÀNH IN CHƯA CÓ TIÊU CHUẨN CẤP BẬC KỸ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ Nghị định số 135-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa.
Sau khi có sự thỏa thuận của Bộ Lao động tại công văn số 838-LĐ/TL ngày 20-8-1971 về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của công nhân ngành in.
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức và của bà Cục trưởng Cục xuất bản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay quy định tạm thời khung bậc lương của 6 ngành nghề trong ngành in chưa có tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật như sau:

1. Kiểm tra và chọn thành phẩm cho máy in ốp xét từ bậc 1 đến bậc 3/7.

2. Khâu Ru lô bằng nỉ cho máy in ốp xét từ bậc 1 đến bậc 2/7.

3. Phơi giấy cho máy in ốp xét từ bậc 2 đến bậc 3/7.

4. Kiểm tra và sửa chữa sách hỏng từ bậc 2 đến bậc 4/7 (những người làm công việc này phải biết nghề đóng sách bậc 1).

5. Đóng gói thành phẩm chuyên nghiệp (sách, tạp chí, văn hóa phẩm, chữ in…) từ bậc 2 đến bậc 4/7.

6. Đếm giấy cho máy in chuyên nghiệp, từ bậc 2 đến bậc 4/7 (riêng bậc 4/7 chỉ dùng để xếp lương cho công nhân chuyên môn đếm giấy mỏng dưới 32gr/m2 như: tầu bạch, pơ-luya… khuôn khổ giấy từ 43 x 56cm trở lên).

Điều 2. - Bằng quy định khung bậc lương trên đây dùng làm căn cứ để:

a) Bố trí và sử dụng lao động.

b) Phân phối tiền lương.

c) Xây dựng nội dung công việc.

Điều 3. - Bộ ủy nhiệm cho Cục xuất bản và các xí nghiệp in xây dựng nội dung công việc cụ thể cho từng bậc của từng nghề ở điều 1 nói trên được thích hợp.

Điều 4. - Bảng quy định tạm thời này có giá trị thi hành kể từ ngày ký. Những quy định đã ban hành trước đây đều bãi bỏ.

Điều 5. - Các ông, bà Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Vụ trưởng Vụ tài vụ. Cục trưởng Cục xuất bản, Giám đốc và Trưởng Ty văn hóa các địa phương, Giám đốc các xí nghiệp trung ương và địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
THỨ TRƯỞNG


 

 
Mai Vy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110-VH/QĐ năm 1971 về quy định tạm thời khung bậc lương của 6 nghề trong ngành in chưa có tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.006
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104