Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2001/QĐ-BTC về việc giao tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm năm 2001 do tăng lương tối thiểu từ 180.000 đồng/tháng lên 210.000 đồng/tháng từ 01/01/2001 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 05/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 17/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 05/2001/QĐ-BTC NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIAO TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP VÀ SINH HOẠT PHÍ TĂNG THÊM NĂM 2001 DO TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU TỪ 180.000 ĐỒNG/THÁNG LÊN 210.000 ĐỒNG/THÁNG TỪ 01/01/2001

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 38/2000/QH10 đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao tổng quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm năm 2001 cho các bộ, cơ quan ngày Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (biểu đính kèm).

Điều 2: Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phân bổ quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm nêu trên cho các đơn vị trực thuộc.

Điều 3: Việc quản lý, sử dụng, hạch toán, báo cáo và quyết toán quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm nêu trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 26/12/2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

DỰ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2001
(Của Văn phòng Chính phủ Kèm theo Quyết định số 05/2001/QĐ-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán

Tiền lương, phụ cấp tăng thêm năm 2001 do tăng tiền lương tối thiểu từ 180.000đồng/tháng lên 210.000đồng/tháng (bao gồm cả các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ,...)

1.225

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2001/QĐ-BTC về việc giao tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm năm 2001 do tăng lương tối thiểu từ 180.000 đồng/tháng lên 210.000 đồng/tháng từ 01/01/2001 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162