Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 403/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2014

Số hiệu: 403/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 16 NĂM 2014

Thực hiện Chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 722/CV-VX ngày 14 tháng 7 năm 1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT -VSLĐ-PCCN) vào tháng 3 hàng năm;

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ Trung ương tại Công văn số 3929/BCĐTLQG- ATLĐ ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014 của thành phố nhằm phát động các cấp, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thiết thực phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ trên địa bàn.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động của Tuần lễ quốc gia lần thứ 16 năm 2014 phải thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ;

- Tổ chức Tuần lễ quốc gia theo phương châm hướng về cơ sở, vận động được sự tham gia hưởng ứng chủ động, tích cực từ các doanh nghiệp và người lao động và phải thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của các cấp, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; tạo sự chuyển biến thật sự của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động cùng chung tay hành động bảo đảm An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ trong lao động sản xuất.

3. Chủ đề và trọng tâm:

- Thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2014.

- Nội dung hoạt động của Tuần lễ quốc gia lần thứ 16 năm 2014 tập trung tuyên truyền theo chủ đề của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương là “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Tập trung vào các lĩnh vực: An toàn bình chịu áp lực tại các điểm bơm vá xe, các cơ sở dịch vụ hàn cắt kim loại trên địa bàn, an toàn điện trong sản xuất và thi công xây dựng, biện pháp an toàn khi làm việc trong hầm kín, phòng chống cháy nổ tại cơ sở.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền:

a) Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia đến với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chú ý các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

b) Tổ chức cổ động tuyên truyền Tuần lễ quốc gia trên các trục đường chính của thành phố, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các chợ đầu mối và các khu vực đông dân cư, bệnh viện, trường học bằng các hình thức panô, băng rôn, cờ phướn cổ động.

c) Thực hiện in và phát hành 20.000 tranh áp phích cổ động tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; 20.000 cuốn sổ tay về các quy tắc an toàn và văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ :

a) Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ cấp quận - huyện, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, doanh nghiệp tại các nơi có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ; các doanh nghiệp có nhiều lao động, các khu vực dân cư đông người:

- Khu công nghiệp Hiệp Phước;

- Hai công trường xây dựng;

- Khu công nghệ cao;

b) Tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt, các hóa chất không được phép sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và làng nghề.

3. Tổ chức hoạt động hội thi, phong trào thi đua thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ .

a) Tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp thành phố lần thứ 9 năm 2014.

b) Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tùy theo điều kiện, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị tổ chức các phong trào xanh - sạch - đẹp, chủ động cải thiện điều kiện lao động bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và nêu gương điển hình tiêu biểu làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

4. Các hoạt động hội thảo:

Tổ chức hội thảo chuyên đề về “An toàn điện trên các công trường xây dựng”; về “Công tác phòng chống cháy nổ đối với các đơn vị, cơ sở hàn cắt kim loại trên địa bàn ”; về “Sử dụng khí hóa lỏng đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy”; về “Công tác quản lý, sử dụng thiết bị chịu áp lực đảm bảo an toàn trên địa bàn thành phố”.

5. Công tác kiểm tra An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ:

Tổ chức kiểm tra An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ ở cả 3 cấp:

a) Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố kiểm tra các doanh nghiệp, công trường có quy mô lớn.

b) Cấp sở-ngành, quận-huyện, Ban quản lý các Khu chế xuất, khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp công nghệ cao, các Tổng công ty tổ chức đợt tổng kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của các đơn vị trong phạm vi quản lý với quy mô rộng, chú ý đối với các đơn vị có nhiều nguy cơ mất an toàn và cháy nổ.

c) Các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia. Chủ động duy trì việc tự kiểm tra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế “hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động”

Thời gian triển khai thực hiện tổng kiểm tra trước và sau Tuần lễ quốc gia từ tháng 2 đến hết tháng 4 năm 2014.

Sở-ngành, quận-huyện, Ban quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, các Tổng công ty tổ chức các đợt tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp các quy định của pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, tập trung vào khu vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì và phối hợp với thành viên Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố hướng dẫn các sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia trên địa bàn thành phố.

b) Thực hiện in và phát hành 20.000 tranh áp phích cổ động tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, 20.000 cuốn sổ tay về các quy tắc an toàn và văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động.

c) Chủ trì và phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về “ Công tác quản lý, sử dụng thiết bị chịu áp lực đảm bảo an toàn trên địa bàn thành phố”;

d) Chủ trì thực hiện tổng hợp báo cáo nhanh các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia lần 16 năm 2014 trên toàn địa bàn thành phố và báo cáo tổng kết Tuần lễ quốc gia về Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương.

đ) Phối hợp tổ chức thực hiện đợt tổng kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ theo nội dung mục 5 phần II.

e) Phối hợp với Liên đoàn lao động tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp thành phố lần thứ 9 năm 2014 theo nội dung điểm a mục 3 phần II.

g) Phối hợp với Sở Tài chính thành phố xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Tuần lễ quốc gia cấp thành phố; chủ trì tổ chức vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia tài trợ kinh phí cho công tác tuyên truyền An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014.

h) Thông tin nội dung cho các cơ quan báo, đài tuyên truyền các nội dung về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Thực hiện tổ chức cổ động tuyên truyền Tuần lễ quốc gia trên các trục đường chính của thành phố, các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, khu tập trung đông người bằng các hình thức panô, băng rôn; cho phép xã hội hóa 1.500 cờ phướn để tăng cường tuyên truyền về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia theo nội dung điểm b mục 1 phần II.

b) Chủ trì và chỉ đạo hệ thống thông tin văn hóa tại các quận huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia.

3. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy:

a) Phối hợp với các ngành tổ chức mít tinh cấp thành phố về An toàn - Vệ sinh lao động - phòng cháy chữa cháy theo nội dung mục 2 phần II.

b) Chủ trì và phối hợp với các ngành tổ chức đợt tổng kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, chú ý các cơ sở hàn cắt kim loại trên địa bàn theo nội dung điểm a mục 5 phần II.

c) Hướng dẫn sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các quy định pháp luật phòng cháy chữa cháy theo nội dung mục 6 phần II.

d) Phối hợp với Liên đoàn lao động tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp thành phố lần thứ 9 năm 2014 theo nội dung điểm a mục 3 phần II.

đ) Chủ trì và phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Công tác phòng chống cháy nổ đối với các đơn vị, cơ sở hàn cắt trên địa bàn”.

e) Thông tin cho các cơ quan báo, đài tuyên truyền các nội dung về công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

4. Liên đoàn Lao động Thành phố:

a) Chủ trì và phối hợp với các ngành tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp thành phố lần thứ 9 năm 2014 theo nội dung điểm a mục 3 phần II.

b) Phối hợp với các ngành thực hiện tổng kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia theo nội dung mục 5 phần II.

c) Hướng dẫn công đoàn ngành, sở, khối trực thuộc trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo nội dung điểm b mục 3 phần II.

d) Thông tin cho các cơ quan báo, đài tuyên truyền các nội dung về phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và nêu gương các điển hình tiêu biểu làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

đ) Chủ trì phối hợp với các ban ngành tổ chức các đoàn đi thăm người lao động bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì và phối hợp với Hội Nông dân Thành phố, Liên minh hợp tác xã tổ chức mít tinh kết hợp hướng dẫn biện pháp phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và làng nghề theo nội dung điểm b mục 2 phần II.

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp ngành nông nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia.

6. Sở Y tế:

a) Chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống y tế cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia năm 2014; chỉ đạo hệ thống ngành y tế hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản cho doanh nghiệp trên địa bàn.

b) Phối hợp với các ngành thực hiện tổng kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia theo nội dung mục 5 phần II.

c) Hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các quy định về vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm theo nội dung mục 6 phần II.

d) Thông tin nội dung cho các cơ quan báo, đài tuyên truyền về vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

7. Sở Xây dựng:

a) Chỉ đạo các công trình xây dựng tổ chức mít tinh trên các công trình xây dựng theo nội dung điểm a mục 2 phần II.

b) Chủ trì và phối hợp với các ngành thực hiện đợt tổng kiểm tra về an toàn lao động và chất lượng công trình trên các công trình xây dựng trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia theo nội dung mục 5 phần II.

c) Chủ trì và phối hợp với các ngành tổ chức hội thảo chuyên đề về “An toàn điện trên các công trường xây dựng”.

8. Sở Công Thương:

a) Tổ chức tuyên tuyền, kiểm tra an toàn sử dụng điện, sử dụng khí hóa lỏng trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và hệ thống phân phối khí hóa lỏng;

b) Chỉ đạo và phối hợp với cơ quan quản lý lưới điện tổ chức các đoàn kiểm tra về an toàn điện đối với hệ thống lưới điện thành phố, các trụ đèn chiếu sáng công cộng.

c) Chủ động phối hợp với các ngành kiểm tra các đại lý kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

d) Chủ trì và phối hợp với các ngành tổ chức hội thảo chuyên đề về “Sử dụng khí hóa lỏng đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy”.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chỉ đạo và phối hợp với các ngành tổ chức các đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh những ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo nội dung mục 5 phần II.

b) Thông tin tuyên truyền về doanh nghiệp sản xuất sạch, bảo vệ môi trường và nhân rộng điển hình trên toàn địa bàn thành phố.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn thông tin các hoạt động tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia đến các báo, đài, sở-ngành, quận-huyện, doanh nghiệp trong thời gian trước, trong và sau Tuần lễ trên các phương tiện truyền thông.

11. Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất, Ban quản lý Khu công nghệ cao :

a) Chỉ đạo tổ chức mít tinh về An toàn-Vệ sinh lao động-Phòng cháy chữa cháy tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Khu công nghệ cao theo nội dung điểm a mục 2 phần II.

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu chế xuất - khu công nghiệp, khu công nghệ cao xây dựng kế hoạch tham gia hưởng ứng các hoạt động của Tuần lễ quốc gia và thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia; chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về cơ quan thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

12. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 cho Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố theo kế hoạch này; hướng dẫn các quận huyện đảm bảo kinh phí tổ chức Tuần lễ quốc gia tại địa phương.

13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ của địa phương và thực hiện báo cáo nhanh kế hoạch triển khai Tuần lễ quốc gia lần thứ 16 năm 2014 cho cơ quan thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia lần thứ 16 năm 2014.

c) Chủ trì chọn một phường, xã điểm để tổ chức mức tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ có các hoạt động thiết thực để thông tin, tuyên truyền công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;

d) Tổ chức đợt kiểm tra triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia và thực hiện đợt tổng kiểm tra về công tác AT-VSLĐ-PCCN với quy mô rộng, chú ý các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều nguy cơ mất an toàn, các cơ sở hàn cắt kim loại, các điểm bơm vá xe.

đ) Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia; chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý báo cáo kết quả hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về cơ quan thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

e) Tổ chức Lễ phát động hoặc mít tinh hoặc chỉ đạo các doanh nghiệp có nhiều lao động trên địa bàn tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia.

g) Thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia trên địa bàn.

14. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí: Xây dựng các chuyên mục, nội dung tuyên truyền phóng sự; thực hiện đưa tin, bài tuyên truyền hưởng ứng các hoạt động trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014.

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia của thành phố về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 trên địa bàn thành phố, Lãnh đạo các Sở - ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện, Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn
Vệ s inh lao động-Phòng chống cháy nổ TW;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Thành phố;
- Các Sở - ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Ban Quản lý KCN-KCX, Khu Công nghệ cao;
- Hội Nông dân Thành phố;
- Liên minh Hợp tác xã Thành phố;
- Tổng Công ty, Công ty cấp trên doanh nghiệp;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH, CNN, ĐTMT;
- Lưu: VX,(VX/Th2) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 403/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124