Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK năm 1975 ban hành các chế độ và hệ thống hạch toán cho các hợp tác xã nghề cá biển do Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Bộ trưởng - Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 18-QĐ/LBTS-TC-TK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Hữu Huân, Trần Hải Bằng, Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 16/01/1975 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC THỐNG KÊ-TỔNG CỤC THUỶ SẢN
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-QĐ/LBTS-TC-TK

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

LIÊN BỘ TỔNG CỤC THỦY SẢN - BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THỐNG KẾ SỐ 18-QĐ/LBTS-TC-TK NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 1975 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ VÀ HỆ THỐNG HẠCH TOÁN CHO CÁC HỢP TÁC XÃ NGHỀ CÁ BIỂN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUỶ SẢN - BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 156/CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy cuả Tổng cục thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 29 tháng 3 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 72/CP ngày 5 tháng 4 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng cục thống kê;
Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 2 tháng 1 năm 1971 của Hội đồng Chính phủ về việc tổ chức lại hệ thống thông tin kinh tế (chủ yếu là thống nhất thống kê và kế toán) trong các ngành kinh tế quốc dân,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này các chế độ và hệ thống biểu mẫu hạch toán áp dụng cho các hợp tác xã nghề cá biển, bao gồm:

1- Chế độ và biểu mẫu ghi chép ban đầu gồm 22 biểu (từ 01-CT /HTXC đến 22CT/HTXC);

2- Hệ thống tài khoản kế toán gồm 33 tài khoản và 4 tài khoản ngoài bảng tổng kết tài sản (từ số 1 đến 33 và 4 tài khoản ngoài bảng);

3- Hệ thống sổ sách kế toán gồm 21 mẫu (từ số 1-SS/HTXC);

4- Chế độ và biểu mẫu báo cáo thống kê kế toán thống nhất gồm 14 biểu (từ số 1-BB/HTXC đến 14-BB/HTXC),

Điều 2. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp cùng Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính và Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hợp tác xã nghề cá biển thực hiện đầy đủ, đúng đắn các chế độ và hệ thống biểu mẫu hạch toán đã quy định ở Điều 1;

2- Hướng dẫn tổ chức bộ máy hạch toán thống kê kế toán thống nhất, công tác thông tin kinh tế và công tác phân tích hoạt động kinh tế trong nội bộ hợp tác xã nghề cá biển.

Tổng cục thuỷ sản thu thập số liệu hạch toán từ các hợp tác xã nghề cá biển để lập báo cáo thống kê kế toán theo chế độ và biểu mẫu ban hành theo quyết định này (báo cáo này sẽ gửi Tổng cục thống kê và Bộ Tài chính).

Điều 3. Quyết định này thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định về chế độ và hệ thống biểu mẫu ghi chép ban đầu, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo thống kê kế toán thống nhất do các cấp, các ngành ban hành trước đây cho hợp tác xã nghề cá biển nay không còn hiệu lực.

Điều 4. Các ông chủ tịch Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố; các ông Vụ trưởng Vụ kế toán; Vụ trưởng vụ Hợp tác xã nghề cá (thuộc Tổng cục thuỷ sản); ông vụ trưởng vụ chế độ kế toán (thuộc Bộ Tài chính); ông Vụ trưởng Vụ hạch toán thống nhất thuộc Tổng cục thống kê) chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nguyễn Hữu Huân
(Đã ký)

Trần Hải Bằng
(Đã ký)

Trịnh Văn Bính
(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18-QĐ/LBTS-TC-TK năm 1975 ban hành các chế độ và hệ thống hạch toán cho các hợp tác xã nghề cá biển do Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Bộ trưởng - Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622
DMCA.com Protection Status