Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1420/QĐ-KTNN năm 2007 về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1420/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 11/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1420/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2008 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nư­ớc;
Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

quyết định:

Điều 1. Giao kế hoạch kiểm toán năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Kiểm toán Nhà nước các chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước các khu vực và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao; bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán trước ngày 15/12/2008, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả kiểm toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà n­ước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 
- Lãnh đạo KTNN;
 
- Lưu: Văn thư.
 

Tổng kiểm toán Nhà nước
Vương Đình Huệ

 

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2008

của các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-KTNN ngà11 tháng 12 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

TT

Đơn vị thực hiện kiểm toán và đơn vị được kiểm toán

1

KTNN chuyên ngành I

I

Chuẩn bị ý kiến về phương án phân bổ NSTW năm 2009 của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Kiểm toán lĩnh vực quốc phòng

A

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng sau:

1

Quân khu 2

2

Quân khu Thủ đô

3

Tổng cục Chính trị

4

Quân đoàn 2

5

Binh chủng Công binh

6

Binh chủng Hoá học

7

Binh chủng Tăng thiết giáp

8

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

9

Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự

10

Bệnh viện 175

B

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng sau:

1

Tổng công ty 15

2

Công ty 16 (Binh đoàn 16)

3

Tổng công ty Thành An

4

Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

5

Công ty 789

III

Kiểm toán lĩnh vực an ninh

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an sau:

1

Tổng cục Xây dựng lực lượng

2

Công an các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre

IV

Kiểm toán khối Đ́ảng

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của cỏc Tỉnh uỷ: Thanh H̉; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị và Thừa Thiền Huế

V

Lĩnh vực khác

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

2

KTNN chuyên ngành II

I

Chuẩn bị ý kiến về phương án phân bổ NSTW năm 2009 của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Chủ trì kiểm toán chuyên đề mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án tại một số bộ, ngành và địa phương

III

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Bộ Tài chính (Khối cơ quan Bộ và các học viện, nhà trường)

2

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

3

Tổng cục Hải quan

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Bộ Giao thông - Vận tải

6

Bộ Tài nguyên và Môi trường

7

Bộ Xây dựng

8

Bộ Ngoại giao

9

Văn phòng Quốc hội

10

Văn phòng Chính phủ

11

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

IV

Phối hợp với Vụ Tổng hợp kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2007

3

KTNN chuyên ngành III

I

Chuẩn bị ý kiến về phương án phân bổ NSTW năm 2009 của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Bộ Y tế

2

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5

Thông tấn xã Việt Nam

6

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

7

Hội Nông dân Việt Nam

8

Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

9

Tỉnh Điện Biên

10

Tỉnh Lai Châu

III

Kiểm toán Công trình Nhà Trung tâm đào tạo - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

IV

Phối hợp kiểm toán

1

Phối hợp với KTNN chuyên ngành II kiểm toán chuyên đề mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án tại một số bộ, ngành và địa phương

2

Phối hợp với Vụ Tổng hợp kiểm toán Chương trình 135 giai đoạn II

3

Phối hợp với Vụ Tổng hợp kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2007

4

KTNN chuyên ngành IV

I

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của đơn vị sau:

1

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Bộ GTVT)

2

Tổng công ty Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

II

Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án sau:

1

Dự án Cầu Thanh Trì và tuyến đường hai đầu cầu - Bộ GTVT (gói thầu 1 – xây dựng Cầu Thanh Trì)

2

Dự án Pháp Vân - Cầu Giẽ (Bộ GTVT)

3

Tiểu Dự án độc lập đoạn km 1 + 800 đến km 4 + 100 thuộc Dự án mở rộng và hoàn thiện Đường Láng - Hòa Lạc (Ban QLDA Thăng Long – Bộ GTVT)

4

Dự án đường dây 500KV Hà Tĩnh – Thường Tín (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

5

Dự án đường dây 500KV Nhà Bè - Ô Môn (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

6

Dự án thuỷ lợi Đồng bằng sông Hồng ADB 3 (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

7

Dự án Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II 2006 - 2010 (UBND thành phố Hà Nội)

8

Dự án Cầu Vĩnh Tuy (UBND thành phố Hà Nội)

9

Dự án Đường 5 kéo dài (UBND thành phố Hà Nội)

5

KTNN chuyên ngành V

I

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) - Bộ Xây dựng

2

Tổng công ty Cổ phần Điện tử và tin học Việt Nam (Bộ Công Thương)

II

Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án và chương trình MTQG sau:

1

Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sêsan 3A (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

2

Dự án Nhà máy điện Cao Ngạn - Thái nguyên (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam)

3

Dự án dẫn khí PM3 - Cà Mau (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

4

Dự án Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ (TCT Thép Việt Nam)

5

Dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên (TCT Xây dựng công nghiệp Việt Nam)

6

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007 trên địa bàn 09 tỉnh

6

KTNN chuyên ngành VI

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Chủ trì kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Bộ Thông tin và Truyền thông)

3

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam

7

KTNN chuyên ngành VII

I

Chuẩn bị ý kiến về phương án phân bổ NSTW năm 2009 của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

III

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

2

Công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO)

3

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

5

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

6

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

7

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

8

KTNN khu vực I

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2009 (thu NSNN trên địa bàn và chi NSĐP) của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Thành phố Hà Nội

2

Tỉnh Hưng Yên

3

Tỉnh Hòa Bình

4

Tỉnh Bắc Ninh

5

Tỉnh Phú Thọ

6

Tỉnh Thái Nguyên

7

Tỉnh Lào Cai

8

Tỉnh Cao Bằng

9

Tỉnh Hà Giang

III

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Thương mại Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội)

2

Tổng công ty Du lịch Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội)

IV

Phối hợp kiểm toán

1

Phối hợp với KTNN chuyên ngành II kiểm toán chuyên đề mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các BQL dự án tại một số bộ, ngành và địa phương

2

Phối hợp với KTNN khu vực IV kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9

KTNN khu vực II

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2009 (thu NSNN trên địa bàn và chi NSĐP) của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Hà Nam

2

Tỉnh Ninh Bình

3

Tỉnh Thanh Hoá

4

Tỉnh Quảng Trị

5

Tỉnh Thừa Thiên Huế

III

Kiểm toán báo cáo quyết toán Dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 5- Bộ Nông nghiệp và PTNT)

IV

Phối hợp kiểm toán

1

Phối hợp với KTNN chuyên ngành II kiểm toán chuyên đề mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án tại một số bộ, ngành và địa phương

2

Phối hợp với KTNN chuyên ngành VI kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

10

KTNN khu vực III

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2008 (thu NSNN trên địa bàn và chi NSĐP) của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Quảng Nam

2

Tỉnh Bình Định

3

Tỉnh Phú Yên

4

Tỉnh Đăk Lăk

5

Tỉnh Đăk Nông

III

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (Bộ GTVT)

2

Tổng công ty Khánh Việt (UBND tỉnh Khánh Hòa)

IV

Phối hợp kiểm toán

1

Phối hợp với KTNN chuyên ngành II kiểm toán chuyên đề mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án tại một số bộ, ngành và địa phương

2

Phối hợp với KTNN khu vực IV kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

11

KTNN khu vực IV

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2009 (thu NSNN trên địa bàn và chi NSĐP) của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Đồng Nai

2

Tỉnh Bình Dương

3

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Tỉnh Bình Phước

5

Tỉnh Trà Vinh

III

Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án sau:

1

Dự án xây dựng Toà nhà Trung tâm Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (UBND thành phố Hồ Chí Minh)

2

Dự án Cầu, đường Nguyễn Tri Phương nối dài (UBND thành phố Hồ Chí Minh)

IV

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (UBND thành phố Hồ Chí Minh)

2

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (UBND thành phố Hồ Chí Minh)

3

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (UBND thành phố Hồ Chí Minh)

4

TCT Bia – Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Bộ Công Thương)

V

Chủ trì kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

VI

Phối hợp kiểm toán

1

Phối hợp với KTNN chuyên ngành II kiểm toán chuyên đề mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án tại một số bộ, ngành và địa phương

2

Phối hợp với KTNN chuyên ngành VI kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam

12

KTNN khu vực V

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2009 (thu NSNN trên địa bàn và chi NSĐP) của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Cà Mau

2

Tỉnh Bạc Liêu

3

Tỉnh Sóc Trăng

4

Tỉnh Hậu Giang

III

Phối hợp kiểm toán

1

Phối hợp với KTNN chuyên ngành II kiểm toán chuyên đề mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án tại một số bộ, ngành và địa phương

2

Phối hợp với KTNN khu vực IV kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

13

KTNN khu vực VI

 

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

14

KTNN khu vực VII

 

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của tỉnh Yên Bái

15

KTNN khu vực VIII

 

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của tỉnh Bình Thuận

16

KTNN khu vực IX

 

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của tỉnh Bến Tre

17

Vụ Tổng hợp

1

Chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 để Tổng Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội

2

Chủ trì kiểm toán Chương trình 135 giai đoạn II

3

Chủ trì kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2007 tại Bộ Tài chnh và Bộ Kế hoch và Đầu tư

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1420/QĐ-KTNN năm 2007 về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78