Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 343/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua Báo cáo giữa kỳ dự án đầu tư Hợp phần A: Phòng chống ngập lụt, giảm thiểu thiên tai Quốc lộ 1 khu vực miền Trung - Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 343/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 343/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA BÁO CÁO GIỮA KỲ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP PHẦN A: PHÒNG CHỐNG NGẬP LỤT, GIẢM THIỂU THIÊN TAI QL1 KHU VỰC MIỀN TRUNG - DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ngày 08/9/2011 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì họp thông qua Báo cáo giữa kỳ dự án đầu tư Hợp phần A: Phòng chống ngập lụt, giảm thiểu thiên tai Quốc lộ 1 khu vực miền Trung thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (Dự án VRAMP). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Vụ KHCN, Vụ HTQT, Vụ KCHTGT, Vụ Môi trường, Cục QLXD&CLCTGT, Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 2, Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI).

Sau khi nghe TEDI trình bày báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Về chất lượng báo cáo giữa kỳ:

Hồ sơ Báo cáo giữa kỳ chi tiết, cơ bản đầy đủ, đã có sự phối hợp với các dự án liên quan, đặc biệt là các dự án thuỷ điện….Bộ Giao thông vận tải đánh giá cao chất lượng Hồ sơ báo cáo giữa kỳ và biểu dương Tedi, Tổng cục ĐBVN, cùng các đơn vị liên quan đã chủ động thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Hồ sơ dự án đầu tư đủ điều kiện trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt. Tổng cục ĐBVN chỉ đạo hoàn chỉnh dự án đầu tư, trình duyệt trước ngày 20/11/2011.

2. Về phạm vi nghiên cứu:

- Điều chỉnh phạm vi nghiên cứu của Dự án là từ Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (Điểm cuối dự án mở rộng QL1A từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh) đến tỉnh Bình Thuận.

- Đồng ý thực hiện đầu tư tuyến tránh Châu Ổ trong Dự án VRAMP. Giao Tedi cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của Dự án.

3. Giải pháp thiết kế: Thống nhất về phương pháp nghiên cứu, đánh giá, phân loại ngập lụt và giải pháp thiết kế đối với từng vị trí ngập lụt của Báo cáo giữa kỳ. Cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Về nguyên nhân ngập lụt: Bổ sung nguyên nhân do khai thác rừng tràn lan, biến đổi khí hậu, xã lũ thuỷ điện để đảm bảo an toàn trong điều kiện bất khả kháng.

+ Các đoạn qua khu dân cư cần hạn chế giải pháp nâng cao nền đường, ưu tiên giải pháp bổ sung thoát nước dọc, ngang, thiết kế mặt đường bê tông xi măng và các phương án hỗ trợ khác như: hố thu nước kết hợp với hệ thống mương thu, thoát…Kinh phí giải phóng mặt bằng tính trong dự án.

+ Tần suất thiết kế P = 4%, đối với các đoạn khó khăn (chiều cao đắp lớn..) thiết kế cao độ vai đường bằng mực nước lũ thiết kế 4%, trong trường hợp đặc biệt khó khăn (qua khu dân cư...) thiết kế cao độ vai đường thấp hơn mực nước lũ thiết kế 4% 30cm.

+ Giao Vụ Khoa học công nghệ chủ trì thống nhất với Tổng cục ĐBVN, Tedi lựa chọn cường độ mặt đường yêu cầu phù hợp.

+ Đường ngang phải thiết kế vuốt nối êm thuận.

+ Hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ trên cơ sở tận dụng tối đa hệ thống báo hiệu trên đường cũ.

4. Các nội dung khác:

- Thống nhất thứ tự ưu tiên đầu tư như đề xuất của tư vấn. Giao Vụ KHĐT phối hợp với Tổng cục ĐBVN lựa chọn ưu tiên đầu tư phù hợp với nguồn vốn của dự án.

- Yêu cầu các Vụ, Cục dự họp có ý kiến bằng văn bản gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 20/9/2011 để Tổng cục hoàn thiện Hồ sơ dự án đầu tư trình duyệt.

- Tổng cục ĐBVN khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư.

5. Hợp phần bảo trì: Giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính báo cáo Bộ về bảo trì theo mục tiêu, chú ý cơ chế thanh toán tài chính giữa các cơ quan.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 343/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua Báo cáo giữa kỳ dự án đầu tư Hợp phần A: Phòng chống ngập lụt, giảm thiểu thiên tai Quốc lộ 1 khu vực miền Trung - Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49