Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 485/QĐ-UBND về Bảng xếp loại đường bộ tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2014

Số hiệu: 485/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 26/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ CÁC TUYẾN TỈNH LỘ VÀ HUYỆN LỘ TỈNH PHÚ YÊN ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ BẰNG Ô TÔ NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Căn cứ vào việc tăng cường sửa chữa cầu đường, việc thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo trong thời gian qua và xét tình hình thực tế đường bộ hiện nay trên hệ thống đường Tỉnh lộ và Huyện lộ tỉnh Phú Yên năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải (tại Tờ trình số 27/SGTVT- HTGT ngày 26/02/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng xếp loại đường bộ các tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2014”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trong Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH LỘ VÀ HUYỆN LỘ TỈNH PHÚ YÊN ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ BẰNG Ô TÔ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh Phú Yên)

Địa phận

Tên tuyến từ Km đến Km

Chiều dài (km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

Các tuyến Tỉnh lộ Phú Yên

Tuyến ĐT641:

35,55

 

 

 

35,55

 

 

 

Km0+00 - Km35+545

35,55

 

 

 

35,55

 

 

 

Tuyến ĐT642:

40,75

 

 

 

30,052

10,70

 

 

Km0+00 - Km10+700

10,70

 

 

 

 

10,70

 

 

Km10+700 - Km40+752

30,05

 

 

 

30,05

 

 

 

Tuyến ĐT643:

45,00

 

25,00

 

20,00

 

 

 

Km0+00 - Km25+00

25,00

 

25,00

 

 

 

 

 

Km25+00 - Km30+00

5,00

 

 

 

5,00

 

 

Xong CPĐD, đang thi công mặt đường

Km30+000 - Km45+000

15,00

 

 

 

15

 

 

 

Tuyến ĐT644:

35,54

 

 

 

15,00

20,54

 

 

Km0+00 (cầu Dần)- Km15+00

15,00

 

 

 

15,00

 

 

Xong nền đường

Km15+00 - Km35+536

20,54

 

 

 

 

20,54

 

Đoạn đường đang thi công

Tuyến ĐT645:

8,95

 

 

8,95

 

 

 

 

Km00+000 - Km8+950

8,95

 

 

8,95

 

 

 

 

Tuyến ĐT646:

32,00

 

 

 

18,00

 

14,00

 

Km0+00 - Km18+00

18,00

 

 

 

18,00

 

 

 

Km18+00 - Km32+00

14,00

 

 

 

 

 

14,00

 

Tuyến ĐT647:

30,75

 

 

 

 

15,00

15,75

 

Km0+00 - Km15+00

15,00

 

 

 

 

15,00

 

 

Km15+00 - Km30+747

15,75

 

 

 

 

 

15,75

 

Tuyến ĐT649:

35,60

 

 

 

35,60

 

 

 

Km00+000 - Km35+600

35,60

 

 

 

35,60

 

 

 

Tuyến ĐT650:

20,80

 

 

 

20,80

 

 

 

Km0+00 - Km12+00

12,00

 

 

 

12,00

 

 

 

Km12+00 - Km20+800

8,80

 

 

 

8,80

 

 

Xong nền đường

Tuyến ĐT645B:

3,15

 

 

 

3,15

 

 

 

Km0 (Giao QL29) - Km3+150 (Giao QL1)

3,15

 

 

 

3,15

 

 

 

Thị xã Sông Cầu

An Phú - An Hải - Gành Đá Đĩa:

27,09

 

 

14,00

13,09

 

 

 

Km0+00-Km14+00

14,00

 

 

14,00

 

 

 

 

Km14+00-Km27+091

13,09

 

 

 

13,09

 

 

 

1- Nguyễn Hồng Sơn

5,75

 

 

 

5,75

 

 

 

2- Chánh Lộc – Diêm Trường

4,52

 

 

 

 

4,52

 

 

3- Trung Trinh-Vũng La

13,98

 

 

 

 

 

13,98

Đi trùng tuyến Trung Trinh - Vũng Me đến tại Km11+ 500

4- Trung Trinh-Vũng Me

14,6

 

 

 

 

 

14,60

Đi trùng tuyến Trung Trinh - Vũng La đến tại Km11+ 500

5- Hoà Hiệp-Từ Nham

12,5

 

 

 

12,5

 

 

 

6- Bình Thạnh-Đá Giăng

13,44

 

 

 

 

 

13,44

 

7- Mỹ Lương-Hảo Nghĩa- Hảo Danh

12

 

 

 

 

 

12,00

 

8- Hòa Phú-Hòa Thọ-Hòa Thạnh-Hòa lợi

8,14

 

 

 

 

 

8,14

 

9- Lệ Uyên - Bình Thạnh

6,954

 

 

 

 

 

6,95

 

10- Phạm Văn Đồng

5,25

 

 

5,25

 

 

 

 

Huyện Đồng Xuân

1- La Hai - Đồng Hội

18,00

 

 

 

18,00

 

 

 

+ Km0+00 - Km18+00

18,00

 

 

 

18,00

 

 

 

2- Phước Lộc - A20

7,30

 

 

 

4,00

 

3,30

 

+ Km0+00 - Km4+00

4,00

 

 

 

4,00

 

 

 

+ Km4+00 - Km7+300

3,30

 

 

 

 

 

3,30

 

3- Lãnh Vân-Làng Đồng

12,00

 

 

 

 

12,00

 

 

4- Phú Lợi - Làng Đồng

6,00

 

 

 

 

6,00

 

 

5- Phú Lợi - Phú Hải

12,00

 

 

 

 

12,00

 

 

6- Long Hà - Phước Lộc

2,93

 

 

 

 

2,93

 

 

7- Thạnh Đức - Gò ổi

2,45

 

 

 

 

2,45

 

 

8- Lãnh Vân - Hà Rai

2,50

 

 

 

 

2,50

 

 

9- Lãnh Trường - Da Dù

6,60

 

 

 

6,6

 

 

 

10- Nhóm các đường nội thị, thị trấn La Hai: Xếp chung Loại 4, bao gồm các đường: Đường Lê Lợi (0,364km), đường Trần Phú (1,465km), đường Nguyễn Huệ (1,4km), đường Phan Lưu Thanh (0,68km), đường Nguyễn Du (0,581km), đường Trần Cao Vân (0,36km), đường Võ Thị Sáu (0,412km), đường Trường Chinh (1,129km), đường Nguyễn Trãi (0,552km), đường Lương Tấn Thịnh (0,66km), đường Phan Trọng Đường (0,343km), đường Võ Văn Dũng (2,93km), đường Lê Thành Phương (1,38km), đường Võ Trứ (0,107km)

 

Huyện Tuy An

1- ĐH 32 (Hòn Đồn-An Lĩnh)

28,00

 

 

 

5,00

10,00

13,00

 

+ Km0+00 - Km5+00

5,00

 

 

 

5,00

 

 

 

+ Km5+00 - Km15+00

10,00

 

 

 

 

10,00

 

 

+ Km15+00 - Km28+00

13,00

 

 

 

 

 

13,00

 

2- ĐH 31 (Cây Keo-An Ninh)

8,00

 

 

 

8,00

 

 

 

Thành phố Tuy Hòa

1- Xã Lộ 20

10,20

 

 

 

10,20

 

 

 

2- Phú Vang - Thượng Phú

4,00

 

 

 

4,00

 

 

 

3- Phú Vang – Quan Quang

4,30

 

 

 

 

4,30

 

 

4- Đường Hùng Vương (từ Km1325-QL1 đến đầu Tiểu dự án 2 trục ven biển)

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

5- Đường Trần Kiệt (từ Cảng hàng không đến Tiểu dự án 2 trục ven biển)

2,20

2,20

 

 

 

 

 

 

6- Tuyến đường vận chuyển qua các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đường 3 tháng 2, đường Thăng Long, đường Trần Kiệt

10,00

 

 

 

10,00

 

 

 

7- Tuyến đường vận chuyển qua các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đường Ngô Gia Tự

3,80

 

 

 

3,80

 

 

 

8- Tiểu dự án 2 - Đường từ Nam cầu Hùng Vương đến KCN Hòa Hiệp 1 (Km2-Km10+169)

8,17

 

 

8,17

 

 

 

 

9- Tiểu dự án 3 - Đường từ KCN Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (Km10+169-Km17)

6,83

 

 

6,83

 

 

 

 

Huyện Phú Hòa

1- ĐH.21

5,50

 

 

 

 

5,50

 

 

2- ĐH.22

16,00

 

 

 

 

16,00

 

 

3- ĐH.25

9,20

 

 

 

 

9,20

 

 

4- Hòa An - Hòa Thắng - Thị trấn Phú Hòa

10,20

 

 

 

 

10,20

 

 

5- Phong Hậu - Nhất Sơn

5,50

 

 

 

 

5,50

 

 

6- Dọc Kênh N1

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

7- Dọc Kênh N3

10,00

 

 

 

 

 

10,00

 

Huyện Sơn Hòa

1- ĐH.51

18,17

 

 

 

 

 

18,17

 

2- ĐH.52

5,50

 

 

 

 

5,50

 

 

3- ĐH.53

19,56

 

 

 

19,56

 

 

 

4- ĐH.54

8,80

 

 

 

8,80

 

 

 

5- ĐH.56

9,90

 

 

 

9,90

 

 

 

6- ĐH.57

8,50

 

 

 

8,50

 

 

 

7- ĐH.59

8,50

 

 

 

8,50

 

 

 

8- Đường 24 tháng 3

8,50

 

 

8,50

 

 

 

 

9- QL25 - Đập Thầy Mười

5,00

 

 

 

 

 

5,00

 

10- Nguyên Cam-Hồ Cối

5,00

 

 

 

 

 

5,00

 

11- Đường Hòa Trinh- Hòa Thuận

6,00

 

 

 

 

 

6,00

 

12- Đường UBND xã Buôn Đá Bàn-Buôn Gia Trụ

6,00

 

 

 

 

 

6,00

 

13- Đường UBND xã Buôn Ma Giấy

5,00

 

 

 

 

 

5,00

 

14- Đường UBND xã Cà Lúi-Krông Bông

6,50

 

 

 

 

 

6,5

 

Huyện Đông Hòa

1- Đường ngã ba Hòa Hiệp Trung đến giáp ranh phường Phú Thạnh

6,70

 

 

 

6,70

 

 

 

2- Đường từ ngã ba Phú Hiệp đi Phú Thọ 1, 2

1,40

 

 

 

1,40

 

 

 

3- Phú Khê-Phước Tân

8,20

 

 

 

 

 

8,20

 

4- Phú Khê-Phước Giang

3,70

 

 

 

 

 

3,70

 

5- Phước Bình-Vĩnh Xuân

3,70

 

 

 

 

 

3,7

 

6- Tuyến đường Hòa Vinh đi Hòa Tân Đông

2,54

 

 

 

 

 

2,54

 

7- Tuyến từ QL1 đến thôn Đá Dựng

8,20

 

 

 

 

 

8,20

 

8- Đường giao thông trục Đông-Tây thị trấn Hòa Vinh (GĐ2)

0,86

0,86

 

 

 

 

 

 

9- Nhóm đường nội thị thị trấn Hòa Vinh: Xếp chung Loại 4, bao gồm các đường: Đường Gom phía Đông (0,58km), đường trục D5.1 GĐ2 (0,367km), đường trục N2-1 GĐ2 (0,519km), đường trục N2 GĐ2 (0,46km), đường D2 (0,37km), đường trục D5 GĐ2 (0,35km)

 

Huyện Tây Hòa

1- ĐH71 (cầu Phước Nông - Hòa Tân Đông)

1,50

 

 

 

 

1,50

 

 

2- ĐH73 (Chợ chiều - Hồ Hóc Răm)

7,20

 

 

 

7,20

 

 

 

3- ĐH74 (Ga Gò Mầm - nhà 5 Bình)

4,50

 

 

 

4,50

 

 

 

4- ĐH75 (Phú Thứ - Hòa Thịnh)

12,00

 

 

 

12,00

 

 

 

5- ĐH76 (Xuân Mỹ - Đập Suối Lạnh)

12,80

 

 

 

8,00

 

4,80

 

+ Km0+00-km8+00

8,00

 

 

 

8,00

 

 

 

+ Km8+00-Km12+800

4,8

 

 

 

 

 

4,8

 

6- ĐH77 (Lạc Chỉ - Hòa Thịnh)

3,50

 

 

 

 

 

3,50

 

7- ĐH78 (Phú Thuận - Mỹ Thành)

11,50

 

 

 

11,50

 

 

 

8- ĐH79 (UBND xã Hòa Mỹ Đông - Ga Hòn Sặc)

4,00

 

 

 

4,00

 

 

 

9- ĐH80 (Suối Mâm- Suối Phẩn)

3,2

 

 

 

 

 

3,20

 

10-ĐH81 (Kênh N6 - Hòa Đồng)

5,0

 

 

 

 

 

5,00

 

11- ĐH 82 (Phú Nhiêu - Hòa Phong)

4,80

 

 

 

4,80

 

 

 

12- ĐH 83 (Xếp Thông - Núi Lá)

5,4

 

 

 

 

 

5,40

 

13- ĐH 84 (Sơn Thành Đông - Cầu Bến Mít)

11,50

 

 

 

11,50

 

 

 

14- ĐH 85 (Sơn Thọ - Sơn Nghiệp)

4,00

 

 

 

4,00

 

 

 

Huyện Sông Hinh

1-Xã Eatrol - Xã EaBar

15,00

 

 

 

15,00

 

 

 

2- Quốc lộ 29 – Sơn Giang

5,00

 

 

 

 

5,00

 

 

3- Quốc lộ 29 - EaBá - EaLâm

18,00

 

 

 

18,00

 

 

 

4- Quốc lộ 29 – Xã EaLâm

14,00

 

 

 

 

14,00

 

 

5- Quốc lộ 29 - Đức Bình Đông

5,00

 

 

 

 

5,00

 

 

6- Thị trấn Hai Riêng - EaTrol

7,70

 

 

 

 

7,70

 

 

7- Xã EaBar - Xã EaBá

8,50

 

 

 

8,50

 

 

 

8- QL29 -Thuỷ điện Sông Hinh

9,00

 

 

 

9,00

 

 

 

 

9- Quốc lộ 29 - Xã EaBia

5,00

 

 

 

5,00

 

 

 

10- QL29 đi mỏ đá Nhất Lam

2,20

 

 

 

 

2,20

 

 

11- ĐT 649 - Xã Sông Hinh

8,23

 

 

 

8,23

 

 

 

Đường phục vụ thi công

1- Đường phục vụ thi công dự án Tránh trú bão Sông Cầu-Đồng Xuân: Đường vào mỏ đá Hòa Mỹ (0,7km), đường công vụ (2,0km), đường vào mỏ đá Xuân Quang 3 (0,6km)

3,30

 

 

 

 

3,30

 

 

2- Đường phục vụ thi công dự án Tuyến đường Tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tp. Tuy Hòa và Tuy An

12,50

 

 

 

7,00

5,50

 

 

+ Đường từ QL25 vào mỏ đá Phú Sen

1,50

 

 

 

 

1,50

 

 

+ Đường thôn Phú Cần xã An Thọ, huyện Tuy An (từ Km3 ĐT643 đến giáp đường liên thôn Phú Cần-Lam Sơn)

4,00

 

 

 

 

4,00

 

 

+ Đường liên thôn Phú Cần-Lam Sơn, xã An Thọ, huyện Tuy An

7,00

 

 

 

7,00

 

 

 

3- Đường phục vụ thi công dự án Tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước-Phú Hải: Ngã ba Tân Hòa (ĐT646) - Km13+00 tuyến Xuân Phước-Phú Hải

9,00

 

 

 

 

9,00

 

 

4- Đường vào mỏ đá Chính Nghĩa (Km1325/QL1-Mỏ đá)

0,50

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 485/QĐ-UBND về Bảng xếp loại đường bộ tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223