Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2090/2003/QĐ-BGTVT Quy định về việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng đối với ôtô khách thành phố sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2090/2003/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 16/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2090/2003/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 2090/2003/QĐ-BGTVT NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA KỸ THUẬT XUẤT XƯỞNG ĐỐI VỚI Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ SẢN XUẤT, LẮP RÁP THEO THIẾT KẾ TRONG NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Vụ trưởng Vụ vận tải, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng đối với ôtô khách thành phố sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Doãn Thọ

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA KỸ THUẬT XUẤT XƯỞNG ĐỐI VỚI ÔTÔ KHÁCH THÀNH PHỐ SẢN XUẤT, LẮP RÁP THEO THIẾT KẾ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2090/2003/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1.1. Các sản phẩm ôtô khách thành phố từ 17 chỗ ngồi trở lên sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 2070/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

1.2. Áp dụng cho việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng trong sản xuất, lắp ráp các sản phẩm tiếp theo sau khi đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Căn cứ để kiểm tra

- Tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan đã được công bố bắt buộc áp dụng;

- Tiêu chuẩn quốc tế hoặc yêu cầu theo thoả thuận giữa khách hàng với Nhà sản xuất, tuy nhiên các tiêu chuẩn và yêu cầu này không được trái với tiêu chuẩn và quy định hiện hành về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và hồ sơ kỹ thuật của phương tiện đã đăng ký với cơ quan quản lý chất lượng để được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại.

2.2. Việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng phải được thực hiện đối với từng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, từ khâu kiểm tra nguyên liệu, vật liệu, linh kiện đầu vào cho tới khi xuất xưởng sản phẩm.

2.3. Các hạng mục phải kiểm tra và trách nhiệm thực hiện của các bên có liên quan được quy định tại phụ lục kèm theo.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất:

- Xây dựng các quy trình kiểm tra chất lượng tại từng công đoạn sản xuất từ khâu chuẩn bị trong quá trình sản xuất, lắp ráp đến khi xuất xưởng sản phẩm;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang bị các thiết bị kiểm tra cần thiết để thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng theo các nội dung đã quy định;

- Thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật cho từng sản phẩm theo các nội dung đã quy định;

- Chuẩn bị đội ngũ các kỹ thuật viên có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu để kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng;

- Báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về các hư hỏng liên quan trực tiếp đến an toàn và bảo vệ môi trường trong thời hạn bảo hành sản phẩm và các biện pháp xử lý, khắc phục.

3.2. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam:

- Giám sát việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng cho từng sản phẩm tại cơ sở sản xuất theo các nội dung quy định tại Phụ lục kèm theo;

- Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải.

3.3. Xét tình hình thực tế và yêu cầu bức thiết của việc tăng cường kiểm tra chất lượng ôtô khách thành phố, việc kiểm tra theo quy định này được thực hiện trong thời gian 3 năm và sau đó sẽ được xem xét lại. Các cơ quan, tổ chức có liên quan và cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung của quy định và phản ánh kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện về Bộ Giao thông vận tải.

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2090/2003/QĐ-BGTVT Quy định về việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng đối với ôtô khách thành phố sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.063
DMCA.com Protection Status