Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 185-TTg năm 1980 về việc giao Bộ Vật tư quản lý phương tiện vận chuyển xăng dầu chạy sông và ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 185-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 06/06/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 185 - TTG NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1980 VỀ VIỆC GIAO BỘ VẬT TƯ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU CHẠY SÔNG VÀ VEN BIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để cải tiến công tác vận chuyển tiếp nhận xăng dầu, giải phóng nhanh các tàu dầu nhập khẩu;

Theo đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Ban điều hoà vận tải Trung ương (Công văn số 1408 - KH/TB ngày 30 tháng 5 năm 1980) về việc chuyển giao phương tiện chuyên dùng vận chuyển xăng dầu cho Bộ Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH

1. Chuyển giao nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu bằng đường sông, đường ven biển cho Bộ Vật tư phụ trách. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chuyển giao sang Bộ Vật tư quản lý toàn bộ các phương tiện chuyên dùng vận chuyển xăng dầu chạy đường sông và ven biển.

2. Việc bàn giao nhiệm vụ và các phương tiện nói trên sang Bộ Vật tư phải thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên bộ máy và trang thiết bị hiện có,bao gồm tổ chức bộ máy quản lý - vận hành và các phương tiện vật chất (tàu, xà lan, dầu kéo và các trang bị đi theo phương tiện...) cùng các tài sản, vốn cố định, vốn lưu động; cán bộ, công nhân viên của Viện quản lý, cán bộ điều hành, sĩ quan (thuyền trưởng...), thuỷ thủ, công nhân, nhân viên hiện có kể cả lực lượng dự trữ và một số cán bộ kỹ thuật khai thác để giúp Bộ Vật tư quản lý phương tiện kể trên (theo như biên bản cuộc họp ngày 3 tháng 3 năm 1980 đã nhất trí giữa Tổng cục đường biển thuộc Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty xăng dầu thuộc Bộ Vật tư).

3. Bộ Giao thông vận tải vẫn có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng vận tải đường thuỷ chuyên trách chở xăng dầu, giúp Bộ vật tư sửa chữa các phương tiện vận tải bị hư hỏng, đồng thời tạo điều kiện cho các lực lượng chuyên trách vận chuyển xăng dầu của Bộ Vật tư từng bước tự sửa chữa lấy các phương tiện của mình.

4. Bộ Giao thông vận tải, Bộ vật tư chỉ đạo các cơ sở có kế hoạch hoàn thành việc giao nhận trước ngày 1 tháng 7 năm 1980; trong quá trình bàn giao, tiếp nhận không được làm ảnh hưởng đến công việc tiếp nhận, vận chuyển xăng dầu.

5. Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ giao thông vận tải, Vật tư, Tài chính, Ngân hàng, Lao động, Ban Tổ chức của Chính phủ và Thủ trưởng các ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 185-TTg năm 1980 về việc giao Bộ Vật tư quản lý phương tiện vận chuyển xăng dầu chạy sông và ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326
DMCA.com Protection Status