Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1649/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phan Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1649/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TỈNH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;

Thực hiện Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố đường thuỷ nội địa quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1746/TTr-SGTVT ngày 15/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các tuyến đường thuỷ nội địa tỉnh Ninh Bình như danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến đường thuỷ nội địa tỉnh Ninh Bình được công bố tại Điều l Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tiến Dũng

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 1649/QĐ-UBND, ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh)

STT

Tên sông, kênh

Phạm vi

Chiều dài (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Sông Bôi

Xích Thổ - Nho Quan

Kênh Gà - Gia Thịnh

30,0

2

Sông Lạng

Phú Sơn - Nho Quan

Cầu Nho Quan

6,0

3

Sông Rịa

Phú Lộc - Nho Quan

Gia Lạc - Gia Viễn

12,0

4

Sông Chanh

Trường Yên - Hoa Lư

Cổ Loan - Hoa Lư

12,0

5

Sông Vân

Âu thuyền - TPNB

Cầu Yên - Hoa Lư

6,0

6

Sông Mới

Âu Xanh - Yên Khánh

Đức Hậu - Yên Khánh

8,5

7

Sông Ân

Khánh Thành - Yên Khánh

Lai Thành - Kim Sơn

17,0

8

Sông Hoàng Trực

Cống Phát Diệm - Kim Sơn

Cống Càn - Kim Sơn

8,0

9

Sông Cà Mau

Yên Từ - Yên Mô

Kim Tân - Kim Sơn

20,0

10

Sông Lồng

Yên Phú - Yên Mô

Kênh nhà Lê - Yên Mô

5,0

11

 Sông Hệ Dưỡng

Ninh Hải - Hoa lư

Cầu Yên - Hoa Lư

9,5

12

Sông Càn

Nga Sơn - Thanh Hoá

Bình Minh - Kim Sơn

9,3

 

Cộng

 

 

143,3

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1649/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 công bố đường thuỷ nội địa tỉnh Ninh Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.219

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!