Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/2003/CT-BGTVT về tăng cường xây dựng, phát hành và sử dụng Báo Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 16/2003/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 10/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2003/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG BÁO GIAO THÔNG VẬN TẢI

Báo Giao thông vận tải là Cơ quan của Bộ Giao thông vận tải, tiếng nói của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và cán bộ công nhân viên chức lao động Ngành Giao thông vận tải. Trong những năm qua, Báo Giao thông vận tải (GTVT) đã đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Báo đã phản ánh, cổ vũ động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phổ biến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Tuy nhiên, số lượng phát hành Báo GTVT chưa nhiều, chưa đến tay nhiều bạn đọc nên hạn chế việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Có tồn tại này, một mặt vì chất lượng, tính hấp dẫn của báo còn chưa cao, mặt khác còn do lãnh đạo một số đơn vị của Ngành GTVT chưa quan tâm đến việc góp phần xây dựng, phát triển tờ báo của Ngành.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển Báo GTVT, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đặc biệt là tuyên truyền cổ vũ toàn Ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị về việc tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí xuất bản. Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành GTVT, Tổng biên tập Báo GTVT làm tốt một số việc sau đây :

1- Báo GTVT đảm bảo thực hiện tốt việc xuất bản 2 kỳ/tuần, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao tính thời sự, tính chiến đấu, mở rộng thêm đối tượng bạn đọc và phạm vi thông tin, để Báo có nội dung phong phú, hấp dẫn bạn đọc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phóng viên, mở rộng đội ngũ cộng tác viên. Đẩy mạnh phát hành báo rộng khắp trong ngành giao thông vận tải và từng bước đưa ra xã hội.

2- Đối với các đơn vị trong ngành giao thông vận tải

+ Tạo điều kiện cho phóng viên của Báo nắm bắt thực tế nhanh nhạy, sâu sát, phản ánh đúng và kịp thời mọi hoạt động, phối hợp với Báo để xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Trả lời kịp thời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của đơn vị đã nêu trên báo hoặc ý kiến của bạn đọc mà Ban biên tập Báo yêu cầu.

+ Quan tâm dành kinh phí đặt mua và sử dụng, phổ biến Báo GTVT có hiệu quả, nhất là ở các đơn vị cơ sở và các tập thể nhỏ dưới đơn vị cơ sở. Chú ý các đơn vị ở miền núi, biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa.

Trước mắt các đơn vị cần rà soát, kiểm tra số lượng Báo GTVT đã đặt mua và có hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở trực thuộc đặt mua, sử dụng báo Ngành, nhất là đối với các đơn vị chưa mua hoặc mua với số lượng ít.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, để góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Ngành.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tư tưởng -Văn hoá TƯ
- Bộ Văn hoá -Thông tin
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
- Các Sở GTVT, Sở GTCC
- Công đoàn GTVT VN (để p/h)
- Công báo ( VPCP)
- Lưu VP, PC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Đào Đình Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2003/CT-BGTVT về tăng cường xây dựng, phát hành và sử dụng Báo Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158