Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 27-LB/TT năm 1988 quy định mức bình quân học sinh trên một số lớp học các cấp học ngành giáo dục phổ thông và mạng lưới trường do Bộ Giáo dục - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Số hiệu: 27-LB/TT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước Người ký: Mai Kỷ, Nghiêm Chưởng Châu
Ngày ban hành: 27/08/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC-UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27-LB/TT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1988

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ GIÁO DỤC - UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC SỐ 27-LB/TT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1988 QUY ĐỊNH MỨC BÌNH QUÂN HỌC SINH TRÊN MỘT LỚP HỌC CÁC CẤP HỌC NGÀNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI về cấp phổ cập giáo dục cấp 1 và Thông tư liên Bộ Giáo dục - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước số 24/TT-LB ngày 28-10-1987 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục 1988-1990; sau khi thoả thuận với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, liên Bộ Giáo dục - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ra thông tư quy định mức bình quân học sinh trên một lớp học các cấp học phổ thông và mạng lưới trường như sau:

1. Mức bình quân học sinh trên một lớp học các cấp học phổ thông trong những năm 1988-1990 được quy định theo các địa bàn như sau:

Địa bàn

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Địa bàn nội thành, nội thị

40

45

50

Địa bàn miền núi

25

30

45

Địa bàn trung du và đồng bằng

35

40

45

Cả nước

35

40

47

2. Mức bình quân học sinh trên một lớp học được tính theo từng huyện đối với những huyện nằm gọn một trong ba địa bàn nói trên. Đối với những huyện có nhiều địa bàn khác nhau trong huyện thì mức bình quân học sinh trên một lớp tính chung cho từng địa bàn trong huyện.

Huyện thuộc địa bàn nào và huyện có bao nhiêu địa bàn khác nhau do UBND huyện (quận) đề nghị uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) quyết định.

Riêng tại những vùng đất đặc biệt như: rẻo cao, xa xôi hẻo lánh, vùng sâu hải đảo, v.v... mức bình quân học sinh trên 1 lớp học do Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) quyết định theo đặc điểm tình hình của những vùng này.

3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em dễ dàng đến các lớp học cấp 1, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục cấp 1 phổ thông, từ nay phấn đấu khoảng cách đến lớp của trẻ em khoảng 1 km đối với các lớp 1, lớp 2 và khoảng 2 km đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5. Số lớp của mỗi trường cấp 1 không nên vượt quá 30 lớp.

4. Các Sở Giáo dục và Uỷ ban kế hoạch tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) làm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) thực hiện quyết định này.

5. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Thông tư này đều không có giá trị.

Mai Kỷ

(Đã ký)

Nghiêm Chưởng Châu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 27-LB/TT năm 1988 quy định mức bình quân học sinh trên một số lớp học các cấp học ngành giáo dục phổ thông và mạng lưới trường do Bộ Giáo dục - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.116
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238