Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 300-TTg năm 1958 về việc tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ do Phủ Thủ Tướng ban hành

Số hiệu: 300-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Trường Chinh
Ngày ban hành: 16/06/1958 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 300-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÓA MÙ CHỮ

Kính gửi: Ủy ban hành chính các liên khu, thành phố và các tỉnh miền xuôi.

Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã quyết định cuối năm nay, nạn mù chữ phải được thanh toán về căn bản ở miền Bắc, không kể vùng đồng bào thiểu số.

Kiểm điểm thực hiện quyết nghị đó, Thủ tướng phủ nhận thấy cuộc phát động phong trào diệt dốt năm 1958 đã có những tiến bộ mới, các cấp bộ chính quyền nói chung đã chú ý lãnh đạo công tác này hơn trước, các lực lượng quần chúng đã được sử dụng khá, cán bộ, giáo viên bình dân học vụ đã phấn khởi, cố gắng đi vận động và đi dậy. Do đó mà phong trào đã tiến mạnh ở nhiều nơi và số người đi học ở các lớp bình dân học vụ sơ cấp đã lên tới gần 80 vạn. Đó là những thành tích bước đầu cần được phát huy hơn nữa.

Tuy vậy, phong trào xóa nạn mũ chữ lên chưa được thật mạnh và chưa tiến đều. Đến nay đã gần hết nửa năm mà có nơi phong trào còn yếu, thậm chí còn hàng nghìn xóm có điều kiện mở lớp bình dân học vụ mà đến nay vẫn chưa mở, do đó số người đi học còn chưa đạt được yêu cầu của kế hoạch.

Nguyên nhân chính làm cho phong trào xóa nạn mù chữ ở một số địa phương còn yếu hoặc tiến chậm là do các cấp lãnh đạo ở những nơi đó chưa thấu suốt ý nghĩa của việc xóa nạn mù chữ năm nay, cho nên lãnh đạo còn thiếu khẩn trương, thiếu quyết tâm. Có nơi Ủy ban hành chính điều động cán bộ chuyên môn và ủy viên phụ trách văn hóa đi công tác khác giữa lúc phong trào xóa nạn mù chữ đang cần đẩy mạnh. Những hiện tượng tương tự lại càng phổ biến hơn ở cấp xã. Ngoài ra, chỉ thị số 576-TTg ngày 26/11/1957 của Thủ tướng phủ và thông tư số 478-LĐTĐ ngày 14/3/1958 của Ban Thi đua Trung ương cũng không được chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Đến nay nhiều xã chưa nhận được các chỉ thị trên hoặc có nhận được mà cán bộ chưa nghiên cứu. Ở những xã đó, do cấp lãnh đạo chưa chú ý, cho nên các tổ chức quần chúng cũng thiếu sốt sắng tham gia, và cán bộ, giáo viên cũng thiếu phấn khởi. Tình trạng này nếu không sớm chất dứt thì phong trào xóa nạn chữ khó đẩy mạnh, do đó mà kế hoạch khó bảo đảm thực hiện được.

Vì vậy, Thủ tướng phủ yêu cầu các Ủy ban hành chính các cấp phải có biện pháp tích cực để đẩy mạnh phong trào hơn nữa; đối với những địa phương mà nhân dân đã tạm nghỉ học để gặt chiêm thì phải có kế hoạch khôi phục phong trào ngay sau khi gặt xong. Ngoài ra, trong thời gian tới, nhân dân bận rộn nhiều về việc chuẩn bị vụ mùa và các công tác khác, Ủy ban hành chính các cấp cần có kế hoạch cụ thể kết hợp chặt chẽ các công tác đó với công tác xoá nạn mù chữ.

Muốn vậy, các Ủy ban sau khi nhận được thông tư này, sẽ cùng với Ban lãnh đạo thanh toán nạn mù chữ cấp tương đương, kiểm điểm một cách sâu sắc sự lãnh đạo thực hiện kế hoạch xóa nạn mù và tìm nguyên nhân vì sao đến nay còn có những nơi chưa có phong trào hoặc phong trào còn kém, rồi trên cơ sở nhận định đó đề ra kế hoạch bổ cứu kịp thời.

Đối với những nơi phong trào qúa kém. Ủy ban hành chính các tỉnh, huyện phải cử cán bộ có thẩm quyền về tại chỗ kiểm tra, có kế hoạch giúp đỡ thiết thực và giúp địa phương kiểm điểm để thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành nghiêm các chỉ thị về xóa mù chữ, đặng đẩy mạnh công tác đó.

Nhận được thông tư, Ủy ban hành chính các cấp có kế hoạch cụ thể thi hành và báo cáo việc thi hành thông tư này cho Thủ tướng phủ, hạn báo cáo chậm nhất là ngày 15/7/1958.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trường Chinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 300-TTg năm 1958 về việc tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ do Phủ Thủ Tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.320

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38