Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 138/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường đại học xuất sắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng trường đại học xuất sắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 138/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

Ngày 04 tháng 4 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Nhất trí với nội dung cơ bản nêu trong các báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Trường. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành một số công việc cơ bản, đạt kết quả tích cực, làm tiền đề tạo sự đột phá trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của các Dự án xây dựng trường đại học xuất sắc ở năm 2012. Tuy nhiên, về tổng thể, kết quả thực hiện hai Dự án này vẫn còn hạn chế, tiến độ triển khai còn chậm.

2. Thời gian tới, cần tập trung làm tốt một số công việc sau đây:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Cần chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; có kế hoạch cụ thể khắc phục dần những hạn chế chậm về tiến độ thời gian qua và bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện chung của cả hai Dự án;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng và phê duyệt định mức chi phí đào tạo đối với Trường Đại học Việt Đức theo cơ chế tài chính đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định và định mức đối với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Để thực hiện tốt việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thành lập Tổ công tác có sự tham gia của đại diện các cơ quan: Bộ Tài chính, Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, các đối tác nước ngoài và hai Đại học Quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp và xác định các định mức cho phù hợp;

- Phối hợp với Cộng hoà Pháp và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẩn trương hoàn thành dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2012, đồng thời sớm hoàn thành việc xây dựng các Quy chế về tài chính đặc thù, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chủ động làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng về công tác giải phóng mặt bằng khu đất 65 ha xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc để có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này trước ngày 15 tháng 5 năm 2012, trong đó cần lưu ý làm rõ dự toán nhu cầu kinh phí để thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu đất trên.

- Phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, thống nhất nội dung liên quan đến quy định về việc mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị, học liệu của Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội để làm căn cứ cho Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn về việc này;

- Chỉ đạo, hướng dẫn về cơ chế tuyển sinh đào tạo của hai trường đại học nêu trên theo hướng áp dụng thí điểm cơ chế đặt hàng đào tạo cho các doanh nghiệp và cơ quan sử dụng lao động trong việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở hai trường này. Việc lập kế hoạch tuyển sinh cụ thể theo cơ chế đặt hàng cần được hoàn thành trước tháng 9 năm 2012;

- Phối hợp với phía Đức lựa chọn và hoàn thành thủ tục để bổ nhiệm chính thức Hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Đức trong quý II năm 2012.

- Chỉ đạo Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thường xuyên phối hợp với Bộ Xây dựng trong công tác tuyển chọn các tư vấn thiết kế và lập các hồ sơ thiết kế, xây dựng công trình nhằm bảo đảm các hoạt động liên quan thực hiện theo đúng quy định pháp luật

b) Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp và lập báo cáo về tình hình, kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng của Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, trong đó có khu đất dành xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội để chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì bàn về việc này, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 5 năm 2012.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2012 việc chi trả cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương số kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng Trường Đại học Việt Đức trên địa bàn tỉnh.

d) Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn quy định về việc mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị, học liệu của Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trước ngày 15 tháng 5 năm 2012, sau khi đã thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 đ) Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng các định mức chi đào tạo, các quy chế, quy định cần thiết phục vụ cho các hoạt động của các trường; cần đẩy mạnh công tác hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cường đội ngũ; xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển của Trường hàng năm và các giai đoạn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg; các PTT Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TC, GD&ĐT, KH&CN, NG, NV, QP;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ xây dựng các trường đại học xuất sắc;
- Trường Đại học Việt - Đức;
- Trường ĐHKH&CN Hà Nội;
- Viện KH&CN Việt Nam;
- ĐHQG Hà Nội;
- ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh;
- Giám đốc QG NHTG tại Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, KTN, ĐP, TH, PL ;
- Lưu: VT, KGVX (4). QT 58

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 138/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường đại học xuất sắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng trường đại học xuất sắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172