Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 109/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Kiêm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 1994-2000 và triển khai Chương hình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2001 - 2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 109/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 27/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2001 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 1994-2000 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG HÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

Trong 2 ngày 5-6 tháng 7 năm 2001 , tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 1994-2000 và triển khai Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước, các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an., Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Tổng Cục Du lịch, cùng dại diện 38 tỉnh trọng điểm, 61 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đại diện một số xã, phường và đơn vị đã làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Sau khi nghe các báo cáo của dại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá - Thông tin và ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Bẩy năm qua, chúng ta đã có rất nhiều cố gắng để ngăn chặn tệ nạn mại dâm, đã xây dựng dược nhiều mô hình tốt, rút ra được những bài học kinh nghiệm và các biện pháp tích cực phòng ngừa tệ nạn này. Đã huy động được sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội và nhân dân vào cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Đã xây dựng được một số chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Những thành tích đã đạt được chứng tỏ quyết tâm cao của toàn Đảng. toàn dân trong việc ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ tệ nạn mại dâm.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích mại dâm vẫn diễn biến phức tạp và đang có nhũng dấu hiệu gia tăng nghiêm trọng Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm vẫn còn những tồn tạt và bất cập cần phải xem xét, rút kinh nghiệm, cụ thể là:

- Tuyên truyền, giáo dục chưa đủ mạnh, chưa đi vào chiều sâu, đặc biệt là chưa tiếp cận đến các nhóm có nguy cơ cao; Chưa tạo được phong trào quần chúng sâu rộng phòng chống tệ nạn mại dâm; chưa phát huy hết vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và gia đình ở cộng đồng.

- Một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhất quán, triệt để về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, chưa thấy hết tác hại nghiêm trọng của tệ nạn này, có nơi, có chỗ còn đổ lỗi cho cơ chế thị trường, đói nghèo và thiếu việc làm... nên buông lỏng quản lý, thụ động và thiếu sáng tạo.

- Về quản lý các hoạt động văn hoá, các hoạt động dịch vụ dễ phát minh tệ nạn xã hội, quản lý nhân khẩu tạm trú, tạm vắng bị sao lãng; việc kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các loại nhà nghỉ, khách sạn, vũ trường, karaoke còn nhiều bất cập; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thường xuyên; chính quyền cơ sở ở nhiều nơi còn chỉ đạo thiếu kiên quyết; sự phân công, phân cấp chưa rõ ràng, gây nên tình trạng ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành.

- Việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và các cơ sở chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng.

2. Trong thời gian tới, các cấp Uỷ Đảng và chính quyền các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để huy động được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, nhà trường, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, mọi gia đình... tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trong mọi tầng lớp nhân dân với các hình thức mới; gắn nội dung phòng, chống tệ nạn mại dâm vào cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", đặt nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội là một trong những tiêu chí xây dựng các đơn vị văn hoá.

- Bộ Lao động - thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, củng cố tổ chức phòng, chống tệ nạn mại dâm cho phù hợp với yêu cầu hiện nay; nâng cấp và xây dựng các trung tâm chữa bệnh theo mô hình chữa bệnh, giáo đục cải tạo hành vi, dạy nghề và giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng.

- Chủ trì phốt hợp với Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm; chính sách hỗ trợ gái mại dâm hoàn lương mà không có nơi nương tựa, đặc biệt những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động phòng, chống mại dâm; chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Công an, Y tế và các cơ quan liên quan soạn thảo trình Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Đồng thời rà soát lại Nghị định 20/CP và các văn bản dưới luật khác để kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay.

- Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở dịch vụ văn hoá và hoạt động văn hoá; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý ngành với quản lý địa bàn, lập lại trật tự và lành mạnh hoá các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá; tăng cường quản lý các hoạt động của các cơ sở kinh doanh và các loại hình dịch vụ có khả năng hoạt động mại dâm trá hình.

- Bộ Công an tăng cường chỉ đạo tấn công mạnh mẽ triệt phá các ổ nhóm hoạt động mại dâm, các tổ chức môi giới, chứa chấp, bảo kê hoạt động mại dâm; phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm đối với người mua dâm, nếu là cán bộ, công chức và đảng viên vi phạm thì kiên quyết xử lý theo Chỉ thị CT33/CT-TW ngày 01 tháng 3 năm 1994 của Ban Bí Thư về lãnh đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội và Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường biện pháp để lên án mạnh mẽ tệ nạn mua bán dâm.

3. Sau Hội nghị này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm theo Quyết đinh 61/2000/QĐ-TTG , ngày 5 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình hành động cụ thể, tăng cường đội ngũ cán bộ đảm bảo dủ năng lực để hoàn thành công tác khó khăn và gian khổ này. Lồng ghép chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống tệ nạn mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng(để báo cáo).
- TTg, các PTTg Chính phủ (để b/c)
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp, Tài chính, Văn hoá- Thông tin
- Các thành viên UBQG
- VPCP, BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: TH, PC, TTTTBC,
- Lưu: VX(3), VT(tbhnmd19.7)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 109/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Kiêm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 1994-2000 và triển khai Chương hình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2001 - 2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25