Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 181-CP năm 1969 về việc tách khoa kiến trúc-đô thị của Trường đại học xây dựng để thành lập Trường đại học kiến trúc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 181-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 17/09/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH KHOA KIẾN TRÚC-ĐÔ THỊ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỂ THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Xét nhu cầu của Nhà nước về cán bộ kiến trúc có trình độ đại học;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kiến trúc và với sự thỏa thuận của ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp;
Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 14 tháng 05 năm 1969.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tách khoa kiến trúc-đô thị của Trường đại học xây dựng ra để thành lập Trường đại học kiến trúc trực thuộc Bộ Kiến trúc.

Điều 2. - Trường đại học kiến trúc có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng theo các hình thức học tập trung và học tại chức, những cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế có trình độ đại học, bao gồm kiến trúc sư và kỹ sư thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, quy hoạch đô thị và nông thôn, và kỹ sư kinh tế phục vụ công tác kiến trúc.

Điều 3. - Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm:

a) Kịp thời bàn giao cho Bộ Kiến trúc:

- Toàn bộ sinh viên của khoa kiến trúc-đô thị, kể cả số sinh viên tuyển mới theo kế hoạch năm học 1969 – 1970;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiệp vụ cần thiết và những thiết bị học tập, giảng dạy nghiên cứu, thí nghiệm, v.v…, trong đó bao gồm cả những cán bộ, giáo viên, nhân viên, thiết bị, v.v… của lớp kiến trúc sư trước đây được chuyển về trường đại học xây dựng.

b) Giúp đỡ Bộ Kiến trúc trong việc xây dựng trường đại học kiến trúc; trước mắt cần điều động cho Trường đại học kiến trúc một số giáo viên về các môn khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở để ngay trong năm học 1969 – 1970, trường có thể bảo đảm được công tác giảng dạy.

Điều 4. - Bộ Kiến trúc có trách nhiệm tiếp nhận tốt việc bàn giao và nhanh chóng ổn định tổ chức của Trường đại học kiến trúc, để trường có thể kịp thời khai giảng năm học 1969 – 1970.

Điều 5. - Trường đại học kiến trúc do một hiệu trưởng phụ trách. Giúp việc hiệu trưởng có các phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kiến trúc.

Điều 6. – Ông Bộ trưởng Bộ Kiến trúc, ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ông chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và ông Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành quyết định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181-CP năm 1969 về việc tách khoa kiến trúc-đô thị của Trường đại học xây dựng để thành lập Trường đại học kiến trúc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.532
DMCA.com Protection Status