Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93-TTg năm 1979 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho một số viện và trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thủy lợi, Bộ Y tế, Tổng cục Hóa chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 20/03/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO MỘT SỐ VIỆN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, BỘ THỦY LỢI, BỘ Y TẾ, TỔNG CỤC HÓA CHẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224-TTg ngày 24-5-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 319-QLKH ngày 24-02-1979).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho các viện, các trường đại học sau đây:

a) Bộ Giao thông vận tải:

- Trường đại học giao thông đường sắt và đường bộ.

- Viện kỹ thuật giao thông.

b) Bộ Thủy lợi:

- Trường đại học thủy lợi.

- Viện nghiên cứu khoa học thủy lợi.

c) Bộ Quốc phòng:

- Trường đại học kỹ thuật quân sự.

- Viện kỹ thuật quân sự.

- Trường đại học quân y.

d) Bộ Y tế:

- Trường đại học dược khoa.

- Viện vệ sinh - dịch tễ.

- Viện dược liệu.

đ) Tổng cục Hóa chất:

Viện hóa học công nghiệp.

Điều 2. - Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hóa chất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93-TTg năm 1979 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho một số viện và trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thủy lợi, Bộ Y tế, Tổng cục Hóa chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220
DMCA.com Protection Status