Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93-TS/QĐ năm 1961 về chuyển Trường sơ cấp hàng hải thuộc nhà máy cá hộp Hạ Long thành Trường sơ cấp hàng hải thủy sản trực thuộc Tổng cục Thủy sản do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản ban hành.

Số hiệu: 93-TS/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Trọng Tính
Ngày ban hành: 12/06/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUỶ SẢN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93-TS/QĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

CHUYỂN TRƯỜNG SƠ CẤP HÀNG HẢI THUỘC NHÀ MÁY CÁ HỘP HẠ LONG THÀNH TRƯỜNG SƠ CẤP HÀNG HẢI THỦY SẢN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THỦY SẢN 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

 

Căn cứ Quyết định của Hội đồng Chính phủ ngày 28-04-1960 chia Bộ Nông lâm thành bốn tổ chức: Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường quốc doanh, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp;

Xét cần thiết công tác,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. – Mở rộng Trường sơ cấp hàng hải thuộc nhà máy cá hộp Hạ Long hiện nay chuyển thành trường sơ cấp hàng hải thủy sản trực thuộc Tổng cục Thủy sản quản lý.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trường sơ cấp hàng hải có nhiệm vụ giúp Tổng cục đào tạo, bổ túc cán bộ lái tàu, máy nổ có trình độ sơ cấp cho hợp tác xã và xí nghiệp quốc doanh đánh cá, cụ thể là:

- Tổ chức, lãnh đạo, và chỉ đạo thực hiện việc đào tạo theo kế hoạch hàng năm của Tổng cục.

- Bảo đảm chất lượng tốt trong việc giảng dạy về nghiệp vụ và chính trị.

- Lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ cho cán bộ, công nhân viên và học sinh ở trường.

Điều 3.Tổ chức bộ máy:

Trường sẽ do Ban giám hiệu phụ trách (một hiệu trưởng, một hoặc hai hiệu phó).

Bộ máy giúp việc gồm:

1. Một ban giáo vụ gồm có: một bộ phận lái tàu và máy nổ,

một bộ phận phụ trách chính trị và văn hóa,

2. Một ban hành chính, nhân sự.

Điều 4. – Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng, Vụ trưởng Kế hoạch, Tài vụ, Khai thác, Tổ chức cán bộ, Ban giám đốc nhà máy cá hộp và đoàn tàu và ông hiệu trưởng trường sơ cấp hàng hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Tính

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93-TS/QĐ năm 1961 về chuyển Trường sơ cấp hàng hải thuộc nhà máy cá hộp Hạ Long thành Trường sơ cấp hàng hải thủy sản trực thuộc Tổng cục Thủy sản do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status