Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 87/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 87/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 01/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2001.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2909/KHĐT-VX ngày 20 tháng 9 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001 cho Trường Công nhân kỹ thuật thành phố thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là 900 học viên theo biểu đính kèm.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng Trường Công nhân kỹ thuật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 2  
- Thường trực Thành ủy   
- Thường trực HĐND.TP
- ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban KTNS/HĐND.TP
- VPHĐ-UB : các PVP,
- Tổ VX, TM, TH (2b)
- Lưu (TH)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN (CHỈ TIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIAO)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 87 /2001/QĐ-UBngày 01 tháng 10 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị : người

 

Hệ và ngành đào tạo

 

Kế hoạch năm 2001

Đã giao (QĐ số 16/2001/QĐ-UB, ngày 27-02-2001)

Đính chính

Tổng số

200

900

Trường công nhân kỹ thuật thành phố

Đào tạo mới

. Kỹ thuật may và chuyền trưởng

. Điện công nghiệp - Điện khí nén

. Điện tử - Điều khiển tự động

. Điện toán (kỹ thuật viên sửa chữa máy tính)

. Sửa chữa – Bảo trì thiết bị lạnh.

200

200

100

100

900

900

59

87

184

465

105

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102