Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/2006/QĐ-UBND bãi bỏ một số phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 64/2004/QĐ-UBBT do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 71/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 31 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2004/QĐ-UBBT NGÀY 24/8/2004 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64/2004/QĐ-UBBT ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2004 - 2010;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1068/TTr-SLĐTBXH ngày 25/8/2006 về việc bãi bỏ một số phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 64/2004/QĐ-UBBT ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Phụ lục số 2, số 3, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2004/QĐ-UBBT ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ nhu cầu thực tế tại địa phương và Phụ lục số 1 về cơ cấu đào tạo ngành nghề nông thôn giai đoạn 2004 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2004/QĐ-UBBT ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm (từ năm 2006 đến năm 2010), trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và ghi kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2006/QĐ-UBND bãi bỏ một số phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 64/2004/QĐ-UBBT do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228