Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 602-TTg năm 1995 về việc nâng cấp các trường trung học sư phạm tỉnh quảng bình, tỉnh hoà bình, tỉnh phú yên thành các trường cao đẳng sư phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 602-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 25/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 602-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SƯ PHẠM TỈNH QUẢNG BÌNH, TỈNH HOÀ BÌNH, TỈNH PHÚ YÊN THÀNH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 90-CP ngày 24-11-1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1992 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hoà Bình, Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp các Trường trung học sư phạm của các tỉnh Quảng Bình, Hoà Bình, Phú Yên thành các Trường cao đẳng sư phạm.

Điều 2. Các Trường cao đẳng sư phạm ghi ở Điều 1 của Quyết định này có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông của các tỉnh Quảng Bình, Hoà Bình, Phú Yên đạt trình độ cao đẳng, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở các địa phương trên.

Điều 3. Các Trường cao đẳng sư phạm ghi ở Điều 1 được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quang ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

`

Hanoi, September 25, 1995

 

DECISION

ON UPGRADING THE INTERMEDIATE TEACHERS' TRAINING SCHOOLS OF QUANG BINH, HOA BINH AND PHU YEN PROVINCES INTO TEACHERS' COLLEGES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.90-CP of November 24, 1993 of the Government providing for the framework structure of the national education system, the system of educational and training certificates and diplomas of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Decree No.15-CP of March 2, 1992 of the Government on the tasks, powers and State-management responsibility of the Ministries and ministerial-level Agencies;
At the proposals of the Minister of Education and Training, the Presidents of the People's Committees of Quang Binh, Hoa Binh and Phu Yen provinces,

DECIDES:

Article 1.- To upgrade the Intermediate Teachers' Training Schools of Quang Binh, Hoa Binh and Phu Yen provinces into Teachers' Colleges.

Article 2.- The Teachers' Colleges mentioned in Article 1 of this Decision have the tasks of training and fostering teachers for general education schools of Quang Binh, Hoa Binh and Phu Yen provinces at college level, conducting educational researches to meet the requirement for developing and raising the quality of the general education in the above-mentioned localities.

Article 3.- The Teachers' Colleges mentioned in Article 1 shall be entitled to policies and regulations issued by the State regarding the universities and colleges.

Article 4.- This Decision takes effect from the date of its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 602-TTg năm 1995 về việc nâng cấp các trường trung học sư phạm tỉnh quảng bình, tỉnh hoà bình, tỉnh phú yên thành các trường cao đẳng sư phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251