Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 534-QĐ/TLĐL năm 1960 về việc thành lập Trường nghiệp vụ của Bộ Thuỷ lợi và Điện lực trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Điện lực ban hành

Số hiệu: 534-QĐ/TLĐL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thủy lợi và Điện lực Người ký: Dương Quốc Chính
Ngày ban hành: 10/09/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THỦY LỢI VÀ ĐIỆN LỰC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 534-QĐ/TLĐL

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRƯỜNG NGHIỆP VỤ CỦA BỘ THUỶ LỢI VÀ ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI VÀ ĐIỆN LỰC

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa thứ hai, trong kỳ họp thứ nhất ngày 14/7/1960 về việc thành lập Bộ Thuỷ lợi và Điện lực;
Căn cứ yêu cầu phải gấp rút đào tạo cán bộ và công nhân chuyên nghiệp;
Căn cứ đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay lập Trường nghiệp vụ của Bộ Thuỷ lợi và Điện lực, trực thuộc Bộ.

Điều 2. Trường nghiệp vụ có nhiệm vụ:

Đào tạo cán bộ sơ cấp kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân chuyên nghiệp các loại theo yêu cầu của các cơ quan, xí nghiệp, công trường thuộc Bộ đồng thời đào tạo cho các Sở, Ty Thủy lợi một số cán bộ mà các Sở, Ty Thủy lợi một số cán bộ mà các Sở, Ty chưa tự đào tạo được.

Ngoài ra bổ túc văn hóa đến trình độ lớp 7 cho một số chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến và cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, xí nghiệp công trường thuộc Bộ do hoàn cảnh công tác nên học tập văn hóa tại chức có khó khăn, và không được theo học ở trường bổ túc văn hóa cán bộ của Bộ giáo dục để giúp họ có điều kiện học tập và tiếp thu kỹ thuật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của trường gồm có hiệu trưởng, hai hiệu phó và các bộ môn giúp việc: giáo vụ, nhân sự, hành chính, quản trị…

Hiệu trưởng lãnh đạo toàn bộ công tác của trường.

Hiệu phó giúp hiệu trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được ủy nhiệm thay hiệu trưởng chỉ đạo từng phần công tác của trường.

Điều 4. Điều lệ tổ chức chi tiết của trường do ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức nghiên cứu trình Bộ xét duyệt ban hành.

Điều 5. Trong tình hình công tác hiện nay Bộ ủy nhiệm ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức thay mặt Ban chỉ đạo mọi mặt công tác của trường nghiệp vụ.

Điều 6. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức,Vụ kế hoạch,Vụ Tài vụ và ông Chánh văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ LỢI VÀ ĐIỆN LỰC
Dương Quốc Chính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 534-QĐ/TLĐL năm 1960 về việc thành lập Trường nghiệp vụ của Bộ Thuỷ lợi và Điện lực trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Điện lực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036
DMCA.com Protection Status