Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4305/2003/QĐ-BYT ban hành bằng Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng Tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng Tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4305/2003/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 14/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4305/2003/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 4305/2003/QĐ-BYT NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP I, BẰNG TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP II, BẰNG TỐT NGHIỆP BÁC SỸ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2003/TT/BGD&ĐT-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

1. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I được cấp cho người tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên khoa cấp I theo quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học.

2. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II được cấp cho người tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên khoa cấp II theo quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học.

3. Bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện được cấp cho người tốt nghiệp khoá đào tạo bác sĩ nội trú bệnh viện theo quy chế đào tạo bác sĩ nội trú bệnh viện.

Điều 2. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I có kích thước 19 cm x 27 cm, gồm 2 mặt:

- Mặt trước: màu xanh đậm, phủ nhựa, các chữ in màu vàng.

- Mặt sau: nền màu trắng, hoa văn hình trống đồng màu xanh nhạt, các chữ in màu đen.

Nội dung cụ thể theo quy định tại mẫu số 1 đính kèm quyết định này.

Điều 3. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II có kích thước 19 cm x 27 cm, gồm 2 mặt:

- Mặt trước: màu đỏ đậm (màu đỏ bóc đô), phủ nhựa, các chữ in màu vàng.

- Mặt sau: nền màu trắng, hoa văn hình trống đồng màu xanh nhạt, các chữ in màu đen.

Nội dung cụ thể theo quy định tại mẫu số 2 đính kèm quyết định này.

Điều 4. Bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện có kích thước 19 cm x 27 cm, gồm 2 mặt:

- Mặt trước: màu đỏ tươi, phủ nhựa, các chữ in màu vàng.

- Mặt sau: nền màu trắng, hoa văn hình trống đồng màu xanh nhạt, các chữ in màu đen.

Nội dung cụ thể theo quy định tại mẫu số 3 đính kèm quyết định này.

Điều 5. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viên do Bộ Y tế phát hành thống nhất trong cả nước, thay cho các văn bằng/chứng chỉ về đào tạo chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế đã phát hành trước đây.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 7. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Hiệu trưởng các Trường đại học Y - Dược, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Trần Thị Trung Chiến

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4305/2003/QĐ-BYT ban hành bằng Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng Tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng Tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.594
DMCA.com Protection Status