Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 416-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 12/12/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 416-CT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 416-CT NGÀY 12-12-1984 VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG THÀNH TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị quyết số 15-CP ngày 17-1-1980 của Hội đồng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 347-CP ngày 24-9-1979 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức hệ thống trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chuyển Trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp trung ương thành trường cán bộ quản lý nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp.

Điều 2.- Trường cán bộ quản lý nông nghiệp có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế của ngành, bao gồm các cán bộ lãnh đạo và quản lý của các cơ sở sản xuất, các cán bộ quản lý, chỉ đạo sản xuất của các cơ quan nông nghiệp địa phương và Bộ Nông nghiệp.

Địa điểm của trường đặt tại Hà Nội (cơ sở cũ của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam tại huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Điều 3.- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức bộ máy của trường cán bộ quản lý nông nghiệp.

Điều 4.- Các đồng chí Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 416-CT ngày 12/12/1984 về việc chuyển trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp Trung ương thành trường cán bộ quản lý nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.252.84