Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 400-TTg năm 1995 về việc cấp học bổng quốc phòng cho sinh viên đại học và học sinh phổ thông trung học là nguồn đào tạo sĩ quan quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 400-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 10/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 400-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG QUỐC PHÒNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC LÀ NGUỒN ĐÀO TẠO SĨ QUAN QUÂN ĐỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Để đảm bảo đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ bổ sung cho quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Các Bộ, ngành, các địa phương và các trường đào tạo thuộc hệ thống giáo dục đào tạo có trách nhiệm đào tạo và bổ sung cho quân đội những cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý kinh tế và nhân viên kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo, tiến hành lựa chọn để cấp học bổng quốc phòng cho những sinh viên đại học đang học giai đoạn 2, có ngành nghề phù hợp với yêu cầu sử dụng của quốc phòng và học sinh đang học phổ thông trung học thuộc các dân tộc ít người hoặc cư trú ở vùng cao, vùng sâu.

Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển chọn hàng năm, quyền lợi, nghĩa vụ của người được cấp học bổng do Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ chủ quản có trường đại học (đối với sinh viên đại học) và với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện (đối với học sinh phổ thông trung học).

Kinh phí để cấp học bổng quốc phòng lấy từ nguồn ngân sách đào tạo cán bộ hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Việc tuyển chọn và quản lý đối tượng phải thật chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra.

3. Bộ Giáo dục và đào tạo, các Bộ chủ quản có trường đại học, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ tiêu được cấp học bổng quốc phòng, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường thuộc quyền tổ chức tuyển chọn, quản lý, giáo dục, động viên và yêu cầu sinh viên, học sinh thực hiện các quy định của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này.

5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 400-TTg

Hanoi, July 10, 1995

 

DECISION

ON THE GRANTING OF DEFENSE SCHOLARSHIPS TO UNIVERSITY STUDENTS AND HIGH SCHOOL STUDENTS TO BE TRAINED INTO ARMY OFFICERS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In order to train and form a contingent of officers, scientific and technical workers, and professional and specialized cadres for supply to the armed forces to meet the requirement and task of building and defending the Fatherland in the new situation;
At the proposal of the Minister of Defense and the Minister of Education and Training,

DECIDES:

1. The Ministries, branches, localities and training schools in the education and training system have to train and supply to the armed forces scientific and technical workers, professional and specialized cadres, economic managers and technical personnel to meet the requirement of the Ministry of Defense.

2. The Ministry of Defense has to coordinate with the management and training services to select and grant defense scholarships to those university students who are in the second stage of their studies and whose subjects of study conform to the requirement of national defense, and high school students of ethnic minorities or those students who reside in mountain and remote areas.

The Ministry of Defense shall discuss and reach agreement with the Ministry of Education and Training, the controlling ministries which have universities (concerning university students), and the People's Committees of the provinces and cities under the Central Government, the boarding schools for students of ethnic minorities in provinces and districts (concerning high school students).

Funds for the granting of defense scholarships shall be taken from the annual budget allocation of the Ministry of Defense for personnel training.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 400-TTg năm 1995 về việc cấp học bổng quốc phòng cho sinh viên đại học và học sinh phổ thông trung học là nguồn đào tạo sĩ quan quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155