Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 373-CP năm 1980 về việc thành lập Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 373-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 17/12/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 373-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 373-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG-LÂM NGHIỆP HUẾ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường lớp đại học và trung học chuyên nghiệp.
Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Nông Nghiệp (Công văn số 1064-NN/ĐT/CV ngày 10 tháng 9 năm 1980), Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (Công văn số 1962-VP ngày 17 tháng 11 năm 1980) và ý kiến của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Công văn số 969-UB/GTĐT ngày 22 tháng 7 năm 1980).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay thành lập Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế trên cơ sở Trường trung học nông nghiệp Huế, và giao cho Bộ Nông nghiệp quản lý.

Thời gian đào tạo tập trung dài hạn mỗi khóa là từ 3 năm rưỡi đến 4 năm.

Điều 2 - Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư thực hành về kỹ thuật và kinh tế nông - lâm nghiệp và bồi dưỡng cán bộ quản lý nông - lâm nghiệp có trình độ cao đẳng bằng các hình thức tập trung dài hạn, bổ túc ngắn hạn và tại chức, đáp ứng nhu cầu cán bộ của các hợp tác xã nông - lâm nghiệp trong các tỉnh Bình Trị Thiên và Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngành nghề đào tạo của trường sẽ do Bộ Nông nghiệp quyết định sau khi đã bàn bạc nhất trí với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

Điều 3 - Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế thuộc hệ thống giáo dục đại học, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước ban hành về các trường đại học và cao đẳng.

Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế do một Hiệu trưởng lãnh đạo; giúp việc Hiệu trưởng có một số Phó hiệu trưởng.

Điều 4 - Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, lập kế hoạch đào tạo, kiện toàn cán bộ cho Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên và Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm giúp đỡ trường về mặt cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho trường làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5 - Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tài chính, Lao động, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 373-CP năm 1980 về việc thành lập Trường cao đẳng nông - lâm nghiệp Huế thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.145
DMCA.com Protection Status