Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2000/QĐ-BCN về việc chuyển giao các Trường Mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) thuộc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh (Công ty Hoá chất mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam) về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 30/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 03/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO) THUỘC XÍ NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ QUẢNG NINH (CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM) VỀ UBND TỈNH QUẢNG NINH QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 14/CP-ĐMDN ngày 02 tháng 02 năm 2000 và kết luận tại Hôị nghị triển khai giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan (Thông báo số 04/TB-VP ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ Công nghiệp);
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (tờ trình số 387CV/HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 1999 và Công văn số 1064/CV-TCCB ngày 27 tháng 4 năm 2000) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trường Mầm non thuộc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh (Công ty Hoá chất mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam) về Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý, bao gồm:

1/ Tại thành phố Hạ Long: Có 02 lớp nhà trẻ; 02 lớp mẫu giáo.

2/ Tại thị xã Cẩm Phả: Có 01 lớp chung.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam có trách nhiệm làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo việc chuyển giao trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Hoá chất mỏ, Giám đốc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh và Hiệu trưởng Trường Mầm non thuộc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Ban Đổi mới quản lý DN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ GD và ĐT,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước,
- UBND tỉnh Quảng Ninh,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2000/QĐ-BCN về việc chuyển giao các Trường Mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) thuộc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh (Công ty Hoá chất mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam) về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25