Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 272-QĐ năm 1965 bổ sung thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông và quy định về thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 272-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 05/05/1965 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 272-QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ THI HẾT CẤP II TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ THI HẾT CẤP II TRƯỜNG PHỔ THÔNG NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Nghị định số 596-NĐ ngày 30-8-1956 ban hành qui chế trường phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 200-QĐ ngày 18-4-1963 của Bộ Giáo dục quy định về thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông và thông tư số 16-TT ngày 5-4-1964 của Bộ Giáo dục quy định về thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông nông nghiệp;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục cấp I, II.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bổ sung Quyết định số 200-QĐ ngày 18-4-1963 quy định về thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông và thông tư số 16-TT ngày 5-4-1964 quy định về thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông nông nghiệp, những điểm sau đây:

1. Bãi bỏ kỳ thi hết cấp II khóa hai đối với các trường phổ thông cấp II bắt đầu từ năm học 1964 – 1965 trở đi.

2. Các sở, ty giáo dục các thành phố, các tỉnh chịu trách nhiệm ra đề thi hết cấp II phổ thông và phổ thông nông nghiệp cho các Hội đồng thi trong địa phương mình.

3. Bãi bỏ chế độ thi vấn đáp trong kỳ thi hết cấp II phổ thông và chế độ thi thực hành kỹ thuật nông nghiệp trong các kỳ thi hết cấp II phổ thông nông nghiệp.

Điều 2. - Điều kiện xét cho trúng tuyển thêm và cho trúng tuyển đặc cách:

a) Được xét cho trúng tuyển thêm những thí sinh có một trong các điều kiện sau đây:

Đối với cấp II phổ thông:

- Những thí sinh có một môn thi bị điểm 2 (về bất cứ môn nào) và hạnh kiểm tốt;

- Những thí sinh có hai môn thi bị điểm 2, nhưng điểm tổng kết hàng năm của hai môn đó được từ điểm 3 trở lên, và hạnh kiểm tốt;

- Những thí sinh có hai môn thi bị điểm 2, nhưng điểm tổng kết hoặc điểm bài thi của môn văn hoặc môn toán được từ điểm 4 trở lên và hạnh kiểm tốt.

Đối với cấp II phổ thông nông nghiệp:

- Những thí sinh có một trong hai môn thi văn và toán được điểm 2, nhưng điểm tổng kết hàng năm của môn đó được từ điểm 3 trở lên; và hạnh kiểm tốt;

- Những thí sinh có môn thi kỹ thuật nông nghiệp được điểm 2, nhưng điểm tổng kết hàng năm của môn này được từ điểm 4 trở lên, và hạnh kiểm tốt.

b) Được xét lấy trúng tuyển đặc cách:

- Những thí sinh không dự kỳ thi hoặc phải bỏ dở kỳ thi vì lý do chính đáng, nhưng có được một trong hai điều kiện sau:

Ngày thường học khá và hạnh kiểm tốt;

Ngày thường học trung bình, nhưng có thành tích tốt trong lao động sản xuất hoặc chiến đấu và hạnh kiểm tốt.

- Những thí sinh (kể cả thí sinh là học sinh cũ) có dự thi bị điểm số kém (không đạt tiêu chuẩn xét với quy định trên đây) nhưng có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất hoặc trong chiến đấu.

Điều 3. - Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh, các ông Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục cấp I, II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục cấp I, II chịu trách nhiệm hướng dẫn thể thức thực hiện cụ thể.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Nguyễn Văn Huyên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 272-QĐ năm 1965 bổ sung thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông và quy định về thể lệ thi hết cấp II trường phổ thông nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330
DMCA.com Protection Status