Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 271-QĐ năm 1963 sửa đổi điều 19, chương VI của điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 271-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Khánh Toàn
Ngày ban hành: 06/06/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 271-QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 19, CHƯƠNG VI CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ nghị định số 198-CP ngày 07-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 118-QĐ ngày 06-03-1961 của Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và trung cấp chuyên nghiệp và sau khi đã trao đổi ý kiến với các Bộ, Tổng cục có trường Trung cấp chuyên nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Sửa đổi điều 19, chương VI của Điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, ban hành do quyết định số 118-QĐ[1]ngày 06-03-1961, và quy định lại như sau:

“Bằng tốt nghiệp các Trường Trung cấp chuyên nghiệp do Hiệu trưởng cấp, sau khi có quyết định của các Bộ, hoặc Tổng cục, hoặc Ủy ban hành chính các cấp khu, thành, tỉnh công nhận những học sinh tốt nghiệp”.

Điều 2. - Mẫu bằng tốt nghiệp áp dụng thống nhất trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và thủ tục cấp, đăng ký bằng tốt nghiệp sẽ được quy định trong một thông tư riêng.

Điều 3. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và ông Vụ Trưởng Vụ Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Toàn

 1]Số hiệu quyết định này đã in nhầm là 218-QĐ tại Công báo số 12, năm 1961, trang 201

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 271-QĐ năm 1963 sửa đổi điều 19, chương VI của điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412
DMCA.com Protection Status