Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269-QĐ năm 1965 sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng trong năm học 1964 – 1965 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 269-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 03/05/1965 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 269-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ÁP DỤNG TRONG NĂM HỌC 1964 – 1965

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Nghị định số 596-NĐ ngày 30-8-1956 của Bộ Giáo dục ban hành quy chế trường phổ thông. Căn cứ quyết định số 196-QĐ ngày 17-4-1963 của Bộ Giáo dục ban hành quy chế thi tốt nghiệp phổ thông;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục cấp III,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sửa đổi, bổ sung những điều khoản trong quyết định số 196-QĐ ngày 17-4-1963 nói trên để áp dụng trong năm học 1964-1965 cho phù hợp với tình hình khẩn trương hiện nay ở miền Bắc.

Điều 2. – Bãi bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cấp III khóa hai tổ chức vào cuối vụ hè.

Điều 3. – Các môn thi tốt nghiệp phổ thông cấp III gồm có :

a) Một số môn học mà thí sinh phải làm bài thi viết (áp dụng chung cho tất cả các thí sinh dự kỳ thi);

b) Một số môn học mà Hội đồng thi lấy điểm tổng kết cả năm của lớp 10 làm điểm bài thi .

Về những môn này, nguyên tắc chung quy định như sau:

- Đối vối học sinh đang học lớp 10: Hội đồng thi lấy điểm tổng kết cả năm ở lớp 10 làm điểm bài thi. Học sinh có điểm tổng kết cả năm dưới 3 về môn học nào thì phải thi vấn đáp môn học ấy

- Đối với học sinh cũ lớp 10 và thí sinh tự học: Học sinh cũ lớp 10 đã học được một học kỳ, có điểm tổng kết học kỳ I năm học đó, đi làm nghĩa vụ quân sự, nếu dự thi thì được hưởng quyền lợi như học sinh đã học hết lớp 10 năm mở kỳ thi (không phải thi lại tất cả các môn, được lấy điểm tổng kết của học kỳ I làm điểm bài thi );

Học sinh đã học hết lớp 10 những năm trước có điểm tổng kết cả năm, đã tham gia lao động sản xuất từ 10 tháng trở lên ở công, nông, lâm trường, xí nghiệp, cơ quan, hợp tác xã dự thi cũng được hưởng quyền lợi như học sinh đã học hết lớp 10 năm mở kỳ thi;

Những học sinh cũ lớp 10 và thí sinh tự học không thuộc hai diện trên đều phải thi vấn đáp tất cả các môn học mà Hội đồng thi lấy điểm tổng kết cả năm làm điểm bài thi.

Điều 4. - Những học sinh đang học lớp 10 ngày thường học kém (có một môn học được điểm tổng kết cả năm điểm 1 và một môn học thứ hai được điểm tổng kết cả năm điểm 2, hoặc có từ ba môn học trở lên được điểm tổng kết cả năm là điểm 2 nhưng có thành tích tốt trong lao động sản xuất và phục vụ chiến đấu cũng được dự thi.

Điều 5. - Học sinh cấp III chưa học lớp 10 tại trường phổ thông, trong thời gian đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia lao động sản xuất mà tự học, tối thiểu mỗi năm một lớp cũng được dự thi, song phải thi vấn đáp các môn học mà Hội đồng thi lấy điểm tổng kết cả năm ở lớp 10 làm điểm bài thi.

Điều 6. – Thí sinh có đủ hai điều kiện dưới đây được trúng tuyển:

- Các bài thi (viết, tổng kết hay vấn đáp) đều được từ điểm 3 trở lên;

- Không thiếu một bài thi nào (viết, tổng kết hay vấn đáp).

Sau khi đã lập danh sách thí sinh trúng tuyển bình thường theo đúng những điều kiện trên đây, Hội đồng thi sẽ thảo luận việc nên lấy hay không nên lấy trúng tuyển thêm những thí sinh ở vào trường hợp sau đây:

a) Có một bài thi (viết, tổng kết hay vấn đáp) được điểm 2, các môn thi khác (viết, tổng kết hay vấn đáp) đều được từ điểm 3 trở lên;

b) Có hai điểm 2 trong các môn thi (viết, tổng kết hay vấn đáp) nhưng có điểm tổng kết hay điểm bài thi của môn văn hoặc môn toán từ điểm 4 trở lên;

c) Có hai điểm 2 trong các môn thi (viết, tổng kết hay vấn đáp) nhưng có thành tích tốt trong sản xuất hay phục vụ chiến đấu.

Điều 7. - Những thí sinh có thành tích xuất sắc trong sản xuất hay phục vụ chiến đấu thì Hội đồng thi có thể xét cho đặc cách tốt nghiệp và ghi vào bằng tốt nghiệp phổ thông: “có thành tích xuất sắc về sản xuất hay chiến đấu”.

Điều 8. - Những học sinh đang học lớp 10 đi làm nghĩa vụ quân sự, đã có điểm tổng kết học kỳ I và điểm số hai tháng của học kỳ II, có đủ cơ sở để cho điểm tổng kết cả năm, các trường cần cho điểm tổng kết cả năm của những học sinh này.

Hội đồng thi căn cứ vào điểm tổng kết của những học sinh nói trên, nếu điểm hạnh kiểm được từ điểm 4 trở lên, điểm tống kết các môn văn hóa chỉ có một điểm 2 thì công nhận cho tốt nghiệp.

Những học sinh có thành tích tốt trong sản xuất hay phục vụ chiến đấu có hai điểm 2 trong các điểm tổng kết, hoặc có thành tích xuất sắc trong sản xuất hay phục vụ chiến đấu, có ba điểm 2 trong các điểm tổng kết cũng được công nhận tốt nghiệp.

Điều 9. - Trường hợp đặc biệt do tình hình chiến sự khẩn cấp, nơi nào không thể tiến hành kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thì báo cáo về Bộ Giáo dục để Bộ giải quyết.

Điều 10. – Mỗi trường cấp III thành lập một hội đồng coi thi kiêm vấn đáp. Mỗi tỉnh, thành, tùy điều kiện cụ thể, thành lập hội đồng chấm thi liên trường hay toàn tỉnh theo nguyên tắc coi thi và hội vấn đáp thì phân tán triệt để, chấm thi viết thì tập trung có mức độ.

Điều 11. - Ủy ban hành chinh các khu, thành phố, tỉnh, các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ giáo dục cấp III chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Nguyễn Văn Huyên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269-QĐ năm 1965 sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng trong năm học 1964 – 1965 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.054
DMCA.com Protection Status