Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2213/QĐ-UB về việc cử ứng viên chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ đi học Cao học tại Học viện Công nghệ Châu á (AIT) Thái Lan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2213/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 20/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2213/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CỬ ỨNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 300 TIẾN SĨ, THẠC SĨ ĐI HỌC CAO HỌC TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á (AIT) THÁI LAN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-TU ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ giai đoạn 2001 - 2005 ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Điều hành Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ tại Công văn số 560/CV-TC ngày 14 tháng 5 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cử ứng viên Ngô Hệ Chính đi học Thạc sĩ Quản trị Công nghiệp tại Học viện Công nghệ Châu á (AIT) Thái Lan theo 2 giai đoạn :

- Giai đoạn 1 : học tại Trung tâm Học viện Công nghệ Châu á tại Việt Nam, từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 5 năm 2005 ;

- Giai đoạn 2 : học tại Học viện Công nghệ Châu á tại Thái Lan, từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006 ;

Chi phí đào tạo theo quy định của Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng Ban Điều hành Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ và ứng viên Ngô Hệ Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 2
- TTUB : CT, PCT/TT, VX
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Sở Khoa học và Công nghệ
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX-Nh)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2213/QĐ-UB về việc cử ứng viên chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ đi học Cao học tại Học viện Công nghệ Châu á (AIT) Thái Lan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171