Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/1999/QĐ-BCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp IV do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 21/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Giã Tấn Dĩnh
Ngày ban hành: 26/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IV

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Căn cứ Quyết định số 48/1999/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳngCông nghiệp IV;
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BĐH ngày 17 tháng 7 năm 1985 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về quy định tạm thời nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của trường Đại học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Cao đẳng Công nghiệp IV trực thuộc Bộ Công nghiệp, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật công nghiệp thuộc hệ thống giáo dục của Nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. trường chịu sự chỉ đạo về chuyên môn cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: THE INDUSTRIAL

COLLEGE NO4

- Viết tắt : INCOLL No4 ;

- Trụ sở chính : số 12, đường Nguyễn văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp,

Thành phố Hồ Chí Minh;

- Phân hiệu : số 39, đường Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu và quy mô đào tạo.

1- Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật lành nghề theo Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục -đào tạo của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2- Tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài nghành;

3- Tổ chức công tác nghiên cứu, triển khai khoa học- công nghệ chuyên ngành công nghiệp; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng kịp với yêu cầu ngày càng cao của sản xuất.

4- Phát triển các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, triển khai khoa học- công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước.

5- Quản lý, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn Nhà nước, và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong Trường và trên địa bàn Trường đặt trụ sở.

Quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân của Trường: từ 2500 đến 3000 sinh viên, học sinh.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trường :

a - Lãnh đạo:

- Hiệu trưởng;

- Các Phó Hiệu trưởng;

b - Các bộ môn chuyên môn nghiệp vụ:

- Các Phòng, Ban chuyên môn , nghiệp vụ;

- Các Khoa, Bộ môn và Ban nghề;

c - Các bộ phận phục vụ :

- Các Trung tâm Đào tạo : Ngoại ngữ; Tại chức; Lái ô tô

- Các Trung tâm : Nghiên cứu Khoa học và Thực nghiệm sản xuất;

Tư vấn và Dịch vụ sinh viên, học sinh;

Đồng chí Hiệu trưởng có trách nhiệm:

- Xây dựng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp IV trình Bộ duyệt ban hành;

- Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và bố trí sắp xếp cán bộ, giáo viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch của trường đại học, cao đẳng tại Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng-Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ.

Điều 4. Trường Cao đẳng Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng, các Cục trưởng các Cục Quản lý Nhà nước chuyên nghành thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp IV có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Bộ: KHĐT; TC; GD-ĐT,
- Văn phòng Chính phủ,
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước,
- TP Hồ Chí Minh,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Giã Tấn Dĩnh
tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/1999/QĐ-BCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp IV do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154