Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 198-TTg năm 1997 về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 198-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 02/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 198-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG TRUNG HỌC SƯ PHẠM QUẢNGTRỊ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệthống giáo dục Quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạocủa nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tào tại công văn số 685/KHTC ngày 30 tháng 01 năm1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp Trường Trung học Sưphạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư Phạm Quảng Trị.

Điều 2. Trường Cao đẳng Sư Phạm QuảngTrị có nhiệm vụ:

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ Cao đẳng,

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển Kinh tế -Xã hội.

Điều 3. Trường Cao đẳng Sư Phạm QuảngTrị trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, chịu sự quản lý ngành của BộGiáo dục và Đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước áp dụng chohệ thống các Trường Đại học và Cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198-TTg năm 1997 về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status