Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 142-CP năm 1980 về việc sáp nhập trường Hành chính Trung ương và trường Quản lý kinh tế Trung ương, tổ chức thành trường Hành chính-kinh tế Trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 142-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 12/05/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 142 - CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1980 VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRƯỜNG HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG VÀ TRƯỜNG QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, TỔ CHỨC THÀNH TRƯỜNG HÀNH CHÍNH - KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ vào Nghị định số 122-CP ngày 17 tháng 4 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường quản lý kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay sáp nhập Trường hành chính Trung ương và Trường quản lý kinh tế Trung ương và tổ chức thành Trường hành chính - kinh tế Trung ương. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường sẽ gồm cả nội dung quản lý kinh tế và quản lý hành chính Nhà nước.

Điều 2 - Trường hành chính - kinh tế Trung ương được sử dụng toàn bộ cơ sở hiện có của Trường hành chính Trung ương bao gồm cả cơ sở tại Hà Nội và phân hiệu của trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ cán bộ, công nhân, viên chức của Trường hành chính Trung ương ở Hà Nội và phân hiệu của trường ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển sang biên chế chung của Trường hành chính - kinh tế Trung ương và do đồng chí Hiệu trưởng Trường hành chính - kinh tế Trung ương giao nhiệm vụ công tác.

Điều 3 - Các đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Hiệu trưởng Trường quản lý kinh tế Trung ương, Hiệu trưởng Trường hành chính Trung ương ở Hà Nội và Phân hiệu trưởng Trường hành chính Trung ương ở thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 142-CP năm 1980 về việc sáp nhập trường Hành chính Trung ương và trường Quản lý kinh tế Trung ương, tổ chức thành trường Hành chính-kinh tế Trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401
DMCA.com Protection Status