Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123-CP năm 1967 về việc chia Trường cán bộ ngoại giao-ngoại thương thành Trường ngoại giao và Trường ngoại thương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 123-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 14/08/1967 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

CHIA TRƯỜNG CÁN BỘ NGOẠI GIAO-NGOẠI THƯƠNG THÀNH TRƯỜNG NGOẠI GIAO VÀ TRƯỜNG NGOẠI THƯƠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở trường và lớp đại học;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương;
Căn cứ nghị quyết Hội nghị thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 07 tháng 06 năm 1967,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia Trường cán bộ ngoại giao-ngoại thương hiện nay thành 2 trường:

- Trường ngoại giao thuộc Bộ ngoại giao,

- Trường ngoại thương thuộc Bộ ngoại thương.

Điều 2. Trường ngoại giao có nhiệm vụ đào tạo cán bộ làm công tác ngoại giao có trình độ nghiệp vụ đại học và bổ túc lên trình độ đại học những cán bộ, nhân viên của ngành ngoại giao.

Trường ngoại thương có nhiệm vụ đào tạo cán bộ làm công tác ngoại thương có trình độ nghiệp vụ đại học và bổ túc lên trình độ đại học những cán bộ, nhân viên của ngành ngoại thương.

Điều 3. Các ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao, Bộ trưởng Bộ ngoại thương, Bộ trương Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123-CP năm 1967 về việc chia Trường cán bộ ngoại giao-ngoại thương thành Trường ngoại giao và Trường ngoại thương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531
DMCA.com Protection Status