Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 122-TTg năm 1995 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 122-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 01/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO VIỆN ĐỊA LÝ THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 244-TTg ngày 24-5-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Công văn số 139-KHCNQG/TCCB ngày 18-2-1995); Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 611-SĐH ngày 9-2-1995); Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 3442-TCCBKH ngày 20-2-1995).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý (Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia).

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Khánh

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 122-TTg

Hanoi, March 01, 1995

 

DECISION

ASSIGNING THE TASK OF POST-GRADUATE TRAINING TO THE GEOGRAPHY INSTITUTE OF THE NATIONAL CENTER FOR NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY.

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Decision No.224-TTg issued on the 24th of May, 1976 by the Prime Minister on in-country post-graduate training;
At the proposals of the Director of the National Center for Natural Science and Technology (official dispatch No.139/HKCNQG/TCCB on the 18th of February, 1995), the Ministry of Education and Training (official dispatch No.611/SDH on the 9th of February, 1995), the Ministry of Science, Technology and Environment (official dispatch No.3442-TCCBKH on 20th of February, 1995),

DECIDES:

Article 1.- To assign the task of post-graduate training to the Geography Institute (the National Center for Natural Science and Technology).

Article 2.- The Ministry of Education and Training in coordination with the Ministry of Science, Technology and Environment, shall decide the specialties to be included in the post-graduate training program of the Geography Institute.

Article 3.- The Minister of Education and Training, the Minister of Science, Technology and Environment, the Minister of Finance, the Chairman of the State Planning Committee, the Director of the National Center for Natural Science and Technology, the Ministers concerned and the Heads of relevant agencies shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122-TTg năm 1995 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251