Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 108/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 108/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 21/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 108/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN CỪ  TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Trung học;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tại công văn số 79/GDĐT-TC ngày 31 tháng 3 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 97/TTr-SNV ngày 08 tháng 4 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đặt tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông và tổ chức, hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Trung học ban hành theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BG&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ do một Hiệu trưởng phụ trách và có một số phó Hiệu trưởng giúp việc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố có liên quan, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Tư tưởng văn hóa Thành ủy
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Văn hóa xã hội HĐND TP
- Sở Tài chính
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Công an thành phố (PC.13)
- Kho bạc Nhà nước TP
- Ngân hàng Nhà nước TP
- Sở Nội vụ (2b)
- UBND huyện Hóc Môn
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX-Nh)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài
 
 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 108/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status