Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 230-KH/TWĐTN-BTG năm 2020 về triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 230-KH/TWĐTN-BTG Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------

Số: 230-KH/TWĐTN-BTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

2. Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên.

 3. Việc học tập phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, đảm bảo 100% cán bộ, đoàn viên tham gia; bám sát việc học tập với quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn và công tác xây dựng Đoàn.

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU

1. Nội dung

Nội dung gồm 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, cụ thể:

- Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản, cốt lõi, khoa học, cách mạng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài học cung cấp những lập luận cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan; vai trò và những thành tựu lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng; những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam; vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò và những tính chất, chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản về đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

2. Tài liệu

2.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, cung cấp bộ công cụ phục vụ việc học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, gồm:

- Sách “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”.

- Nội dung tóm tắt các bài học lý luận chính trị.

- Bài giảng của chuyên gia, nhà khoa học về các bài học lý luận chính trị.

- Inforgraphic các bài học lý luận chính trị.

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm và định hướng nội dung tự luận đánh giá kết quả học tập các bài học lý luận chính trị.

- Các tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Các tài liệu được đăng tải trên hoclyluan.doanthanhnien.vn.

2.2. Trên cơ sở các bài học lý luận chính trị do Trung ương Đoàn biên soạn, tùy điều kiện thực tế, các địa phương, đơn vị có thể biên soạn, bổ sung nội dung, chuyên đề, tư liệu, bổ sung các hình thức thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, đảm bảo khối lượng kiến thức, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và các khối đối tượng đoàn viên trên địa bàn.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Đối tượng học tập

Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc đối với đoàn viên, cán bộ Đoàn.

2. Thời gian triển khai

- Hằng năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên.

- Năm 2020, tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đoàn học tập các bài học lý luận chính trị, đảm bảo đến hết ngày 30/11/2020 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành việc học tập.

IV. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Hình thức học tập

Các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức học tập cho đoàn viên phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị: học tập trung; học trực tuyến; diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm về nội dung từng bài lý luận chính trị...

1.1. Học tập, nghiên cứu trên Cổng thông tin điện tử học tập, nghiên cứu lý luận chính trị (hoclyluan.doanthanhnien.vn)

- Các bước học tập:

+ Bước 1: Truy cập vào địa chỉ hoclyluan.doanthanhnien.vn bằng trình duyệt website. Nhấp chuột vào “đăng ký” để tạo tài khoản học tập. Đoàn viên khai báo các thông tin theo mẫu đăng ký. Ghi nhớ tên tài khoản, mật khẩu để đăng nhập.

+ Bước 2: Đăng nhận bằng tài khoản và mật khẩu vừa tạo.

+ Bước 3: Chọn “Khóa học” trên thanh menu.

+ Bước 4: Ở Danh mục chung, chọn “4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên”, 4 bài học sẽ hiển thị. Nhấp chuột vào tên khóa học để chọn khóa học muốn học.

+ Bước 5: Ở giao diện giới thiệu thông tin về khóa học có các mục: mô tả, đề cương, tài liệu, đánh giá. Nhấp chuột vào biểu tượng “vào học” để chính thức vào học (theo 4 bài học).

- Quy định công nhận việc học tập trên Cổng: Hệ thống tự động ghi nhận việc học của đoàn viên và thông báo kết quả ở mục “Tổng kết khóa học” trong giao diện học tập. Việc học tập trên Cổng được công nhận đã hoàn thành khi “thanh tiến độ” học tập của mỗi bài học đạt 100%. Nếu dưới 100%, đoàn viên có thể tra cứu các chương chưa hoàn thành trong bài học để tiếp tục học tập.

1.2. Học tập, nghiên cứu tập trung trên lớp học

- Đoàn cấp huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức lớp học tập trung, nghe báo cáo viên giới thiệu các bài lý luận chính trị. Thời gian học tập trên lớp mỗi bài khoảng 60 phút trở lên (tùy theo điều kiện có thể học liên tục 4 bài hoặc phân chia thời gian để học từng bài).

- Đối với các đơn vị Đoàn cấp huyện có địa bàn rộng, đoàn viên đông, có thể tổ chức lớp học theo cụm Đoàn cấp cơ sở, hoặc Đoàn cấp cơ sở đứng ra tổ chức lớp học cho đoàn viên trên địa bàn.

- Tùy điều kiện cụ thể mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức lớp học tập trung cho tất cả các đối tượng đoàn viên trên địa bàn hoặc tổ chức thành từng lớp cho từng nhóm đối tượng đoàn viên theo ngành nghề, lĩnh vực công tác, địa bàn sinh sống. Khuyến khích các đơn vị tổ chức các lớp học tập trung theo các nhóm đối tượng đoàn viên.

- Báo cáo viên, giảng viên: Các địa phương, đơn vị mời báo cáo viên là giảng viên, giáo viên khối lý luận chính trị của các trường đại học, học viện, cao đẳng, viện nghiên cứu, các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị, đội ngũ báo cáo viên của Đoàn các cấp.

- Trong quá trình học tập, các đơn vị có thể lồng ghép thêm việc quán triệt các nghị quyết, kết luận, chương trình công tác Đoàn tại đơn vị hoặc tình hình địa phương. Ngoài các buổi học, có thể tổ chức thêm các buổi thăm quan thực tế hoặc xây dựng các chủ đề thảo luận nhóm gắn với công tác giáo dục lý luận chính trị, nhiệm vụ chính trị của đoàn viên tại địa phương, đơn vị.

2. Hình thức kiểm tra, đánh giá, công nhận

2.1. Phương thức đánh giá kết quả học tập

- Kết hợp 2 hình thức trắc nghiệm và tự luận:

+ Trắc nghiệm: Đảm bảo 70% câu hỏi kiến thức chung về 4 bài học lý luận chính trị, 30% câu hỏi kiến thức mở rộng có liên quan trực tiếp tới 4 bài học lý luận chính trị. Trung ương Đoàn thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 1.000 câu và tổ chức đánh giá, kiểm tra trắc nghiệm trên Cổng thông tin hoclyluan.doanthanhnien.vn. Các đơn vị có thể chủ động xây dựng bộ câu hỏi và tổ chức đánh giá riêng.

+ Tự luận: Nội dung liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, lĩnh vực công tác, bản thân, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị gắn với nội dung 4 bài học. Trung ương Đoàn định hướng nội dung; các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng câu hỏi tự luận để kiểm tra, đánh giá.

- Các địa phương, đơn vị có thể chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá bằng hình thức tự luận.

- Thời gian kiểm tra, đánh giá: Thực hiện ngay sau thời gian học tập.

* Đối với hình thức kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm trên Cổng thông tin hoclyluan.doanthanhnien.vn:

Bước 1: Ở giao diện trang chủ của Cổng, đoàn viên chọn menu “Cuộc thi”.

Bước 2: Ở giao diện cuộc thi, đoàn viên chọn “Kiểm tra trắc nghiệm 4 bài học lý luận chính trị”.

Bước 3: Ở giao diện bài kiểm tra, đoàn viên chọn “Vào thi”.

Bước 4: Ở giao diện thi, đoàn viên trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút. Trả lời bằng cách nhấp chuột vào đáp án đúng.

Bước 5. Đoàn viên nhấp “Hoàn thành” để nộp bài kiểm tra. Hệ thống ghi nhận kết quả và thông báo điểm số tại màn hình kết quả. Bài kiểm tra được tính là Đạt khi có từ 50% số câu hỏi được trả lời đúng trở lên. Mỗi tài khoản của đoàn viên được dự thi tối đa 3 lần.

2.2. Điều kiện công nhận hoàn thành việc học tập:

- Học viên đạt trên 50% số điểm và có ý thức học tập tốt mới được công nhận đã hoàn thành chương trình học tập.

- Học viên đạt từ 50% số điểm trở xuống và có ý thức học tập, ý thức kỷ luật kém hoặc học viên đạt trên 50% số điểm nhưng có ý thức học tập, ý thức kỷ luật kém sẽ không được công nhận hoàn thành chương trình học tập và phải học, kiểm tra lại.

- Hình thức công nhận hoàn thành việc học tập các bài học lý luận chính trị: Đơn vị nào đứng ra tổ chức học tập thì ra văn bản công nhận hoàn thành việc học tập cho học viên (quyết định, thông báo... kèm theo danh sách học viên hoàn thành, số điểm hoàn thành).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban hành kế hoạch triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

- Ban hành bộ công cụ học tập các bài học lý luận chính trị (Sách, nội dung tóm tắt, bài giảng mẫu, Inforgraphic).

- Ban hành bộ công cụ thẩm định, đánh giá việc học tập các bài học lý luận chính trị (câu hỏi trắc nghiệm, định hướng nội dung tự luận).

- Xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử hoclyluan.doanthanhnien.vn phục vụ việc học tập, nghiên cứu, kiểm tra nhận thức về các bài học lý luận chính trị.

- Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các bài học lý luận chính trị vào tuần thứ 2 của Tháng Thanh niên 2020.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các bài học lý luận chính trị.

- Giao các ban, đơn vị Trung ương Đoàn:

+ Ban Tuyên giáo là đơn vị thường trực tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng bộ công cụ học tập các bài học lý luận chính trị, định kỳ đánh giá công tác triển khai học tập lý luận chính trị cho đoàn viên ở các địa phương, đơn vị.

+ Ban Tổ chức tham mưu đưa nội dung học tập các bài học lý luận chính trị vào chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, quy định về đánh giá chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn hằng năm, quy định về chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn.

+ Ban Kiểm tra tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị tại một số địa phương, đơn vị.

+ Các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn: hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá công tác triển khai việc học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trong đối tượng, địa bàn được phân công phụ trách.

+ Nhà xuất bản Thanh Niên biên tập, xuất bản sách “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”.

+ Các đơn vị báo chí của Đoàn tổ chức tuyên truyền về đợt học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên. Báo điện tử Tiền Phong, Báo điện tử Thanh Niên, Cng thông tin điện tử Trung ương Đoàn mở chuyên mục Hỏi - Đáp về các bài học lý luận chính trị.

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Đoàn, lồng ghép trong báo cáo tháng, quý, 6 tháng và tổng kết năm.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các Ban, đơn vị TW Đoàn (để t/h);
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để t/h);
- Lưu: VP, BTG.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 230-KH/TWĐTN-BTG năm 2020 về triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


137

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210