Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 344/CĐ-BGDĐT về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 344/CĐ-BGDĐT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 28/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 344/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2009

 

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2009 được tổ chức trong các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2009. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với một số thay đổi cơ bản trong quy trình tổ chức thi như: coi thi theo cụm, chấm thi theo phương thức đổi chéo bài thi tự luận giữa các địa phương. Để phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai chỉ đạo thực hiện các công việc trung tâm sau đây:

1. Quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, cuộc vận động Nói không với tiêu lực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, quy chế thi và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GTĐT để tất cả các lực lượng tham gia kỳ thi thông suốt và quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá đúng chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về kỳ thi và các yêu cầu, biện pháp chỉ đạo của địa phương để nhân dân đồng tình và tích cực ủng hộ.

2. Căn cứ quy chế thi và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn nơi có Hội đồng coi thi có phương án huy động mọi lực lượng trên địa bàn tham gia công tác tổ chức thi; chú trọng công tác bảo vệ, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, an toàn giao thông và các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường, thực phẩm, … đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Đặc biệt chú ý huy động các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh học sinh tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia thi, nhất là việc đi lại, ăn, nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, … không để xảy ra tình trạng thí sinh bỏ thi.

3. Chỉ đạo sở GDĐT triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức thi theo cụm đã được phê duyệt; bố trí các Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo theo đúng quy chế; tổ chức in sao và bàn giao đề thị về các Hội đồng coi thi đảm bảo khoa học, chính xác và tuyệt đối bí mật; xây dựng phương án bàn giao bài thi tự luận cho địa phương khác chấm theo sự phân công của Bộ đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót; xây dựng phương án dự phòng để kịp thời ứng phó với các tình huống đột xuất có thể xảy ra.

4. Yêu cầu Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đoàn Thanh tra của Bộ tại địa phương triển khai công tác thanh tra, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực trong thi cử và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi.

Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cần thiết để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 tại địa phương đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW (để báo cáo và chỉ đạo hỗ trợ);
- Hội LHPNVN, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội khuyến học (để phối hợp);
- Bộ trưởng Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GDĐT;
- Ban Chỉ đạo thi phổ thông Trung ương;
- Các Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh;
- Các Báo, Đài (để phối hợp tuyên truyền);
- Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra Bộ;
- Các Sở GDĐT;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 344/CĐ-BGDĐT về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.396
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66