Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 106-TTg-VG năm 1964 về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các trường phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 106-TTg-VG Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 14/11/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106-TTg-VG

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1964 

 

 CHỈ THỊ 

VỀ VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có một vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa kỹ thuật nói riêng. Giáo viên là nhân vật trung tâm của ngành giáo dục.

Từ sau ngày hòa bình được lập lại, ngành giáo dục phát triển mạnh do đó đội ngũ giáo viên cũng phát triển nhanh về số lượng, nhưng chất lượng còn quá thấp so với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và cụ thể là so với yêu cầu của nhiệm vụ cải cách giáo dục sắp tới.

Vì vậy vấn đề quan trọng và cấp thiết đặt ra hiện nay là phải có biện pháp tích cực để làm cho đội ngũ giáo viên phổ thông không những đủ về số lượng, mà phải tốt về chất lượng nữa. Phải đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt được những tiêu chuẩn như: vững vàng về tư tưởng và chính trị, gương mẫu về đạo đức, vững chắc về kiến thức văn hóa, thành thạo về nghiệp vụ, tốt về sức khỏe.

Để thực hiện chủ trương trên đây, Bộ Giáo dục và Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố phải làm tốt những công tác sau đây:

1. Tiến hành cải cách phương thức đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm ở trung ương và địa phương. Phải đảm bảo tốt chất lượng tuyển sinh và cần chấm dứt lối đào tạo cấp tốc hoặc tuyển giáo viên không qua đào tạo. Thời gian đào tạo phải đủ để đảm bảo yêu cầu giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và giáo dục văn hóa, nghiệp vụ.

2. Phải coi trọng việc bồi dưỡng giáo viên, coi việc bồi dưỡng giáo viên là tiếp tục công tác đào tạo trước kia làm chưa được đầy đủ, qua công tác bồi dưỡng mà ra sức nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên lên ngang yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phải nghiên cứu chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức các trường, lớp bồi dưỡng tại chức và tập trung cho thích hợp với từng loại giáo viên.

3. Củng cố các trường sư phạm về mọi mặt, chọn cử những giáo viên ưu tú nhất để làm công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Ở trung ương, Bộ Giáo dục nên mở một trường bồi dưỡng cho một số cán bộ giáo dục mà địa phương không đảm nhiệm được.

4. Nghiên cứu và quy định chế độ về thời gian học tập bồi dưỡng tại chức để các giáo viên có thể vừa giảng dạy tốt, vừa học tập tốt; đồng thời nghiên cứu một chế độ tập trung bồi dưỡng giáo viên trong từng thời gian nhất định. Bộ Giáo dục có thể nghiên cứu bố trí năm học lại rồi trình thường vụ Hội đồng Chính phủ xét.

5. Kinh phí cho việc bồi dưỡng giáo viên là một bộ phận của ngân sách đào tạo giáo viên. Ngân sách này trong những năm tới sẽ được dự trù trên cơ sở ngân sách đào tạo giáo viên năm 1963.

Riêng năm học 1964-1965, Bộ Giáo dục sẽ bồi dưỡng tập trung 350 giáo viên cấp III và được phép điều chỉnh kinh phí trong ngân sách năm 1964 của Bộ Giáo dục. Các tỉnh, thành phố sẽ bồi dưỡng 2.170 giáo viên cấp II và 2.500 giáo viên cấp I và cũng được phép điều chỉnh trong ngân sách đào tạo giáo viên của địa phương.

Các ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo việc thi hành chỉ thị này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG  
 
 


Phạm Hùng 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 106-TTg-VG năm 1964 về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các trường phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.377
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41