Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 370/BC-BGDĐT về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 370/BC-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 370/BC-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2010

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010

Kính gi: Th tưng Chính ph

Trong các ngày 02, 03 04 tháng 6 năm 2010, k thi tt nghiệp trung học phổ thông (THPT) m 2010 đã đưc tiến hành trên phạm vi toàn quốc với phương châm nghiêm túc, khách quan, chính xác và công bng.

Đến nay, về bản các khâu của k thi đã hoàn tất. Bộ Giáo dục Đào tạo xin báo cáo sơ bộ về kết quả tổ chức thi như sau:

I. NHỮNG ĐIỂM BN VỀ CÔNGC CHỈ ĐO

1. Đi mi trong ch đạo chất lượng dy học

Trong năm học 2009-2010, Bộ Giáo dc Đào tạo đã ban hành tài liệu hưng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, ng (Chuẩn KTKN) trong dạy học, coi đó yêu cầu tối thiểu học sinh cần đạt để tốt nghip; đối với học sinh khá giỏi, giáo viên cần yêu cầu cao hơn tùy theo năng lực của tng học sinh. Đồng thi, ngay t đầu năm học Bộ đã chỉ đạo các s giáo dục soát, phân loại trình độ học sinh để áp dụng các nh thức phụ đạo, bồi ỡng phù hợp, đặc biệt chú trọng phụ đạo cho hc sinh yếu kém, nhất trong thi gian cuối m học, để nâng chất lưng thật sự cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi và tốt nghip.

Tiếp tục thc hin ch tơng đổi mới công tác thi đua đã triển khai từ năm 2007, B không sử dụng t lệ tốt nghiệp THPT làm tiêu chí đánh giá thi đua, không giao ch tiêu tốt nghiệp THPT cho các địa phương, đồng thời chỉ đạo các địa phương không giao ch tiêu tốt nghiệp cho từng trưng mà để các sở giáo dục chủ đng xác định ch tiêu phù hợp với thực tế dạy học của trường mình.

2. Tiếp tc tổ chc thi theo cm trưng, chấm chéo bài thi tự luận gia các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương như năm 2009 nhưng một s điu chnh, bsung như sau:

2.1. Đi vi các trưng min núi, vùng sâu, vùng xa, biên gii, hải đo, địa bàn chia cắt, giao thông không thuận tiện, điều kin kinh tế khó khăn, sở vật chất trưng lớp thiếu thốn, không đáp ứng vic t chc thi theo cụm tờng:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động lựa chn pơng án tổ chức thi riêng trưng.

2.2. Về công tác thanh tra coi thi: Căn cứ kết quả thc hiện Cuộc vận động Hai không trong ngành, năm nay B c về mỗi tỉnh 1 đoàn thanh tra u động gồm từ 5 đến 10 cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ. Nhưng tại mi Hội đồng coi thi, số cán bộ thanh tra cắm chốt của sở lại tăng gấp rưi (10 phòng thi/1 cán b thanh tra, m 2009 15/1).

2.3. Đi với việc chm chéo bài thi tự luận giữa các địa phương: Để việc chm bài thi tất c các Hội đồng đưc triển khai đúng đáp án thang điểm, đồng thời khắc phục hiện ng “chm cht hoặc “chấm lỏng” nâng cao tính khách quan trong công tác chấm thi, năm nay mỗi n đu chm chung ít nhất 15 i thi (năm trưc chm chung 10 bài). Mặt kc, đoàn thanh tra chấm thi của Bộ đưc điều đng đến từ tỉnh th ba (không thuộc tỉnh chấm thi cũng không thuộc tỉnh có bài thi).

2.4. Quy định mới v phúc khảo bài thi nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh: Thí sinh quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó lớp 12 từ 1,0 đim tr lên (mc quy đnh trưc đây là 2,0 đim) và đưc điu chnh điểm nếu đim chm phúc khảo chênh lch so vi đim chấm ln trưc từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn từ 0,5 đim tr lên đối với các môn thi khác (mức quy định trưc đây 1,0 đim trở lên đối vi tất cả các môn).

II. KT QUẢ THI

1. Công tác đ thi

Công tác đề thi tiếp tục đưc cải tiến. Thông qua phân tích kết quả thi, cũng như phản ánh của các Hội đng chm thi, đề thi đã đáp ng yêu cầu chính xác, khoa học, bám sát Chuẩn KTKN của chương trình THPT, phù hợp với cấu trúc đề thi đã ban hành, đảm bảo kiểm tra đưc kiến thc bản, năng lc vận dụng kiến thức đồng thời phân hoá đưc trình độ của các đi ng dự thi. Đề thi các môn Ngoại ng, Vật lí, Hoá học đáp ng yêu cầu của thi trắc nghiệm.

Đc biệt, đề thi các môn Lch s, Địa đều giảm thiểu yêu cầu học thuộc lòng, tăng yêu cầu vận dụng kiến thức; đề thi môn Ngữ văn tiếp tục ra theo hưng mto điều kiện phát huy năng lực sáng tạo của thí sinh.

2. Công tác coi thi

Nhờ slãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy và chính quyền các đa phương, sự phi hp đồng bộ, cht chẽ, kịp thời của các lực lưng trong và ngoài ngành giáo dục, cuộc thi tốt nghiệp THPT năm 2010 đã diễn ra an toàn, nghiêm c, đúng quy chế.

S ợng thí sinh dự thi 910.931 hc sinh, so vi tổng số đăng thi đạt 99,47%, bằng kỳ thi năm 2009; S t sinh bị tai nạn giao thông trong khi đi thi là 56 trưng hợp, giảm 17 trưng hp so với năm 2009 (73 trưng hợp); Số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình ch thi giảm mnh so với cùng kỳ những năm trước và đây năm việc vi phạm quy chế mức thấp nhất (Tại kthi lần 1 năm 2007, khi toàn ngành bắt đầu triển khai thực hin Chỉ thị 33 của Thủ tưng Chính ph cuộc vận động Hai không, đến 2.621 thí sinh bị đình chỉ thi và 33 giám thị bị đình chỉ công tác thi; Kỳ thi lần 1 m 2008 gim xuống còn 833 thí sinh 15 giám thị; Năm 2009 giảm xuống còn 299 thí sinh và 3 giám th bị kỷ luật; Đến năm nay chỉ còn 90 thí sinh b đình ch thi 1 giám thị bị đình ch công tác thi).

Nhng hiện ng bất thưng các s c xảy ra trong các giờ thi đã đưc kịp thời phát hin và xử theo đúng quy chế thi. Không xảy ra các vụ việc tiêu cc nghiêm trọng.

3. Công tác chm thi và công nhận tt nghiệp

Các sở GDĐT đã huy động lực lưng chấm thi đáp ứng yêu cầu về chất lưng (theo quy chế thi) về số lưng (để đm bo tiến đ chm). Vic chm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh đã đưc thc hiện nghiêm túc; Không thắc mc ca các đa phương về vic vận dụng sai đáp án chm như năm trước.

Kết quả tốt nghiệp (có bảng đính kèm)

2.1. Giáo dục phổ thông

* Tỷ l đỗ tốt nghiệp toàn quốc 92,57%, cao hơn c năm trước (K thi lần 1 năm 2007, ch đạt 66,7%; Cùng k năm 2008 76,0%, tăng hơn 9% so với năm 2007; Năm 2009 83,8%, tăng 7,8% so với năm 2008; Năm 2010 này tăng 8,97% so vi năm 2009). Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp loại khá và loại giỏi[1] chỉ đạt 10,02%, gim 1,18% so với năm 2009 (11,2%,) và thấp hơn các m trưc (năm 2008 11,1% m 2007 là 10,6%).

* Điểm trên trung bình bình quân của các môn thi đạt 72,84%. Trong đó, môn Hóa học đt 88,33%, Toán đạt 80,45%, Lch sử đạt 79,91%, Đa lí đạt 74,75%, Ngữ văn đt 72,62%; thấp nhất là môn Ngoại ngữ đạt 57,30% Vật lí (môn thi thay thế môn Ngoại ngữ) đt 67,66%.

* Tương quan về kết quả thi gia các vùng thi đua của cuộc vận động Hai không ơng tự n năm 2009: Tám tnh đồng bng Bắc Bộ tiếp tục t lệ tt nghiệp cao nhất toàn quốc (tỷ lệ tốt nghiệp bình quân vùng đạt 99,14%). Có tỷ lệ tốt nghip thấp nhất toàn quốc vẫn là các tỉnh Tây Nam bộ: tỷ lệ bình quân vùng 81,23% (năm 2009 75,0%, xếp th7/7; m 2008 70,1% xếp thứ 5/7, m 2007 là 65,0%, xếp thứ 4/7).

2.2. Giáo dc Thường xuyên

* Tỷ lệ đ tốt nghiệp toàn quốc 66,71%, cao hơn các năm trước. K thi lần 1 năm 2007 ch đạt 26,47%; cùng k năm 2008 42,55% (tăng 16,08% so với năm 2007); năm 2009 39,7%, (giảm 2,85% so với năm 2008); m nay tăng 27,11% so với 2009. Điều đáng nói là năm nay tuy tỷ lệ đỗ tốt nghip tăng nhưng lại không đng đều giữa c đa phương: đến 30/64 đơn vị t lệ tt nghip dưi 50%, trong đó có 21/64 đơn v có t lệ tốt nghiệp rất thấp (từ 13% đến dưi 40%).

* Bình quân t l điểm trên trung bình của các môn thi đạt thấp (44,23%); trong đó, môn Lch s đạt 58,88%, Toán đạt 47,39%, Hóa học đạt 42,36%, Ngữ văn đạt 39,14%, Vật đt 39,04% và Đa lí đạt 38,57%.

* Tương quan gia các vùng miền ca cuộc vận động Hai không về cơ bản như giáo dục THPT tương tự năm 2009. Các tỉnh Đng bằng Bắc Bộ có t lệ tt nghiệp cao nhất toàn quốc: Tỷ lệ bình quân vùng 96,26% (năm 2009 là 69,60%, xếp thứ 1/7; năm 2008 63,99% xếp thứ 1/7; năm 2007 là 41,87% xếp thứ 2/7). các tỉnh Tây Nam B tỷ lệ tt nghiệp thấp nhất toàn quốc vi tỷ l bình quân vùng là 30,59% (năm 2009 15,3%, xếp thứ 7/7; năm 2008 17,18%, xếp thứ 7/7; năm 2007 15,26%, xếp thứ 7/7).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Nhng ưu đim cơ bản

K thi đưc chỉ đạo và chuẩn bị chu đáo, thực hin nghiêm túc, an toàn; kết quả thi tiến bộ phản ánh sát hơn cht ng dạy học. Đó kết quả sự đầu lớn s quan tâm ch đạo của Đảng Nhà nưc, sự chỉ đo kiên quyết, sát sao ca cấp ủy, chính quyền các địa phương và của B Giáo dc và Đào tạo, s nỗ lc của đội ngũ giáo viên học sinh. Đó cũng kết quả đạt đưc của các cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương đo đc Hồ Chí Minh”, Mỗi thầy giáo là tấm gương đạo đc, tự học, sáng tạo” phong trào Xây dng trường học thân thiện, học sinh tích cc, kết quả thc hiện Cuộc vận động Hai không và Chỉ thị 33 của Thủ tưng Chính phủ trong nhà trưng, là kết quả trc tiếp của việc nâng cao ý thức tự giác học tập của hc sinh, ý thc trách nhiệm của nhà giáo, sự quan tâm của gia đình đối với vic học hành của con em mình sự góp sc của các đn thể.

T lệ đỗ tốt nghip tăng ơng đối đồng đu ở tất c các địa phương, có sự tương thích giữa kết quả tốt nghiệp giáo dục THPT và GDTX trong từng địa phương cũng như trên phm vi toàn quốc.

2. Nhng hạn chế cần tiếp tục khc phục

Vẫn còn hiện tưng chưa nghiêm túc ở một số Hội đng coi thi như: Thí sinh sử dụng tài liệu, mang phao thi vào phòng thi; Một số cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng thi còn hạn chế nghiệp vụ, biu hiện thiếu sâu sát trong quá trình ng dẫn thí sinh d thi, để xảy ra sai sót ảnh hưởng không tốt đến việc làm bài của thí sinh, nhất là ởc Hi đồng coi thi GDTX.

T lệ đỗ tốt nghiệp tăng đều qua các năm nhưng tỷ lệ đỗ khá giỏi mc rt thấp và không tăng đều hằng năm (năm 2007 10,6%, năm 2008 11,1%, năm 2009 là 11,2% và năm 2010 ch 10,02%). Điều đó cho thấy sự c gắng những năm qua nhằm nâng cao kết quả học tp của học sinh mới chủ yếu đạt đưc nhờ nâng cht lưng đầu yếu, chưa nâng đưc chất lượng học sinh khá giỏi. Mặt khác, vic đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kim tra, đánh giá chưa thật đồng bộ theo mục tiêu đã đt ra cũng làm cho kết qu thi phn o bị hạn chế.

3. Về một s ý kiến cho rằng đề thi năm nay dễ, buông lng trong các khâu tổ chc thi nên tỷ lệ đtốt nghip cao

B Giáo dục và Đào tạo xin đưc báo cáo như sau:

Qua công tác ch đạo thi đưc biết: T 1-2 tháng trưc khi thi cho đến kết thúc coi thi, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục có nhiều tin bài phản ánh về việc tổ chc ôn tp coi thi nghiêm túc hầu hết các đa phương, nhận định việc Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hưng dẫn thực hin Chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình THPT đã to điều kiện thuận li cho thày và trò, đồng thời thúc đẩy việc dạy học trong các nhà trường theo ng tích cc. Kết quả thi năm 2010 cao hơn năm trưc h quả tất yếu của các động thái tích cực mà báo chí đã kp thời biểu dương đó.

Thực tế kết quả tốt nghiệp THPT năm 2010 cho thấy: Bên cnh các tỉnh, thành ph tỷ lệ học sinh tt nghiệp tăng so với năm 2009, vẫn n một số tỉnh, thành ph có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp không tăng hoặc gim so vi năm 2009 (như: TP Hồ Chí Minh, Lâm Đng, Tiền Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, Bến Tre, Điện Biên). Đng thời, tỷ lệ tốt nghiệp khá giỏi của giáo dục THPT năm 2010 không nhng không tăng mà còn giảm so vi 3 năm trưc như đã phân tích trên; T lệ điểm trên trung bình của các môn thi GDTX đạt thấp (44,23%): Có đến 30/64 đơn vị tỷ lệ tốt nghiệp i 50%; trong đó, 21/64 đơn vị tỷ lệ tốt nghiệp từ 13% đến dưi 40%.

Nhng ch s kỹ thuật nêu trên đưa đến nhận xét: Kết quả thi tốt nghiệp THPT phn nh thực tế chất ng hc sinh (nhất đối tưng yếu m) đã đưc nâng lên, chứ không phải là đề thi dễ hơn các m trưc.

Cũng như các kỳ thi trưc, ngay sau khi hoàn thành việc chấm phúc khảo bài thi tng hợp kết quả tốt nghiệp chính thức, Bộ s tiếp tục tổ chức chấm thẩm định bài thi tại các địa phương để rút kinh nghiệm các khâu ra đề thi, coi thi, chm thi.

Có thể khẳng định: Tuy còn một số hạn chế, nhưng nhìn chung k thi tốt nghip THPT năm 2010 đã đưc tổ chức đúng kế hoạch, đúng Quy chế, din ra an toàn, nghiêm túc thng li, góp phần làm cho các k thi tốt nghiệp THPT hàng năm ngày càng tốt hơn dần đio nền nếp, trật tự và ổn định.

Trên s đó, trong những năm tới, toàn ngành giáo dục s tiếp tục tp trung n lực nhm phát huy thành tích ưu đim, khc phục những hạn chế yếu kém đ các k thi tốt nghiệp THPT nói riêng hoạt đng giáo dục đào tạo nói chung có những bưc phát triển mi, đáp ng lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nưc và Nhân dân.

B Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (đ báo cáo);
- Các PTTg báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để báo o);
- Văn phòng Chính ph (đ báo cáo) ;
- Các Ủy ban ca Quc hội (để báo cáo);
- Mặt trận T quc Vit Nam;
- Hi Liên hiệp Ph nữ Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hi Nông dân Vit Nam, Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hi Cu giáo chc, Công đoàn GD Việt Nam;
- Văn phòng Đảng, Ban Tuyên giáo TƯ Đảng (đểo cáo);
- B trưng các b;
- Các Th trưng Bộ GDĐT;
- Các tỉnh u, thành uỷ
- UBND các tnh, thành phố;
- Các sở GDĐT;
- Ban ch đo thi phổ tng TƯ;
- Các đơn v thuộc Bộ GDĐT;
- Các cơ quan báo chí;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRC
Phạm Luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 [1] Tốt nghiệp loại khá theo quy định của Quy chế là: Bình quân điểm thi từ 6,5 điểm trở lên, không có bài thi nào dưới 6,0 điểm và năm lớp 12 xếp loại học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Tốt nghiệp loại giỏi theo quy định của Quy chế là là: Bình quân điểm thi từ 8,0 trở lên, không có bài thi nào dưới 7,0 điểm và năm lớp 12 xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 370/BC-BGDĐT về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.064
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33