Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 370/BC-BGDĐT về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 370/BC-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 370/BC-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2010

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010

Kínhgi: ThtưngChínhph

Trongcácngày02,0304tháng6năm2010,kthittnghiệptrung họcphổthông(THPT)m2010đãđưctiếnhànhtrênphạmvitoànquốcvới phươngchâmnghiêmtúc, kháchquan, chínhxác vàcông bng.

Đếnnay,vềbảncáckhâucủakthiđãhoàntất.BộGiáodụcĐào tạoxinbáocáosơbộ vềkếtquả tổchứcthinhư sau:

I. NHỮNG ĐIỂMBN VỀCÔNGC CHỈ ĐO

1. Đimitrongchđạochất lượng dyhọc

Trongnămhọc2009-2010,BộGiáodcĐàotạođãbanhànhtàiliệu hưngdẫnthựchiệnChuẩnkiếnthức,ng(ChuẩnKTKN)trongdạyhọc, coiđóyêucầutốithiểuhọcsinhcầnđạtđểtốtnghip;đốivớihọcsinh khágiỏi,giáoviêncầnyêucầucaohơntùytheonănglựccủatnghọcsinh. Đồngthi,ngaytđầunămhọcBộđãchỉđạocácsgiáodụcsoát,phân loạitrìnhđộhọcsinhđểápdụngcácnhthứcphụđạo,bồiỡngphùhợp,đặc biệtchútrọngphụđạochohcsinhyếukém,nhấttrongthigiancuốim học, để nâng chất lưng thật sự cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi và tốt nghip.

Tiếptụcthchinchtơngđổimớicôngtácthiđuađãtriểnkhaitừ năm2007,BkhôngsửdụngtlệtốtnghiệpTHPTlàmtiêuchíđánhgiáthi đua,khônggiaochtiêutốtnghiệpTHPTchocácđịaphương,đồngthờichỉđạo cácđịaphươngkhônggiaochtiêutốtnghiệpchotừngtrưngmàđểcácsở giáodụcchủđngxácđịnhchtiêuphùhợpvớithựctếdạyhọccủatrường mình.

2. Tiếp tc tổ chc thi theo cm trưng, chấm chéo bài thi tự luận giacáctỉnh,thànhphốtrcthuộcTrungươngnhưnăm2009nhưngmộtsđiuchnh, bsung như sau:

2.1.Đivicáctrưngminnúi,vùngsâu,vùngxa,biêngii,hảiđo, địabànchiacắt,giaothôngkhôngthuậntiện,điềukinkinhtếkhókhăn,sở vậtchấttrưnglớpthiếuthốn,khôngđápứngvictchcthitheocụmtờng:

SởGiáo dục vàĐàotạochủ động lựa chn pơngántổchứcthiriêngtrưng.

2.2. Về công tác thanh tra coi thi: Căn cứ kết quả thc hiện Cuộc vận độngHaikhôngtrongngành,nămnayBcvềmỗitỉnh1đoànthanhtrau độnggồmtừ5đến10cánbộ,giảngviêncáctrườngĐH,CĐ.Nhưngtạimi Hội đồng coi thi, số cán bộ thanh tra cắm chốt của sở lại tăng gấp rưi (10 phòngthi/1cánb thanh tra, m200915/1).

2.3.Đivớiviệcchmchéobàithitựluậngiữacácđịaphương:Đểviệc chmbàithitấtccácHộiđồngđưctriểnkhaiđúngđápánthangđiểm, đồngthời khắcphục hiệnng“chmchthoặc“chấmlỏng”nângcaotính kháchquantrongcôngtácchấmthi,nămnaymỗinđuchmchungítnhất 15ithi(nămtrưcchmchung10bài).Mặtkc,đoànthanhtrachấmthi củaBộđưcđiềuđngđếntừtỉnhthba(khôngthuộctỉnhchấmthicũng không thuộc tỉnh có bài thi).

2.4.Quyđịnhmớivphúckhảobàithinhằmđảmbảoquyềnlợichothí sinh:Thísinhquyềnxinphúckhảobàithinếuđiểmbàithithấphơnđiểm trungbìnhcảnămcủamônhọcđólớp12từ1,0đimtrlên(mcquyđnh trưc đây là 2,0 đim) và đưc điu chnh điểm nếu đim chm phúc khảo chênhlchsoviđimchấmlntrưctừ1,0điểmtrởlênđốivớimônNgữvăn từ0,5đimtrlênđốivớicácmônthikhác(mứcquyđịnhtrưcđây1,0 đim trở lênđốivitất cả cácmôn).

II.KTQUẢTHI

1. Công tác đthi

Côngtácđềthitiếptụcđưccảitiến.Thôngquaphântíchkếtquảthi, cũngnhưphảnánhcủacácHộiđngchmthi,đềthiđãđápngyêucầuchính xác,khoahọc,bámsátChuẩnKTKNcủachươngtrìnhTHPT,phùhợpvớicấu trúcđềthiđãbanhành,đảmbảokiểmtrađưckiếnthcbản,nănglcvận dụngkiếnthứcđồngthờiphânhoáđưctrìnhđộcủacácđingdựthi.Đề thicácmônNgoạing,Vậtlí,Hoáhọcđápngyêucầucủathitrắcnghiệm.

Đcbiệt,đềthicácmônLchs,Địađềugiảmthiểuyêucầuhọcthuộclòng, tăng yêu cầu vận dụngkiếnthức;đềthimônNgữ văntiếp tụcratheohưng mtođiềukiệnpháthuynănglựcsáng tạocủa thí sinh.

2. Công tác coi thi

Nhờ slãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy và chính quyền các đa phương, sự phi hp đồng bộ, cht chẽ, kịp thời của các lực lưng trong và ngoàingànhgiáodục,cuộcthitốtnghiệpTHPTnăm2010đãdiễnraantoàn, nghiêmc,đúng quy chế.

Sợngthísinhdựthi910.931hcsinh,sovitổngsốđăngthi đạt99,47%,bằngkỳthinăm2009;Stsinhbịtainạngiaothôngtrongkhiđi thilà56trưnghợp,giảm17trưnghpsovớinăm2009(73trưnghợp);Số thísinhviphạmquychếbịxửlýkỷluậtđìnhchthigiảmmnhsovớicùngkỳ nhữngnămtrướcvàđâynămviệcviphạmquychếmứcthấpnhất(Tạikthilần1năm2007,khitoànngànhbắtđầutriểnkhaithựchinChỉthị33của ThủtưngChínhphcuộcvậnđộngHaikhông, đến2.621thísinhbịđình chỉ thi và 33 giám thị bị đình chỉ công tác thi; Kỳ thi lần 1 m 2008 gim xuốngcòn833thísinh15giámthị;Năm2009giảmxuốngcòn299thísinh và3giámthbịkỷluật;Đếnnămnaychỉcòn90thísinhbđìnhchthi1 giám thịbịđìnhchcôngtácthi).

Nhnghiệnngbấtthưngcácscxảyratrongcácgiờ thiđãđưc kịpthờipháthinvàxửtheođúngquychếthi.Khôngxảyracácvụviệctiêu ccnghiêm trọng.

3.Côngtácchm thi và công nhậntt nghiệp

CácsởGDĐTđãhuyđộnglựclưngchấmthiđápứngyêucầuvềchất lưng(theoquychếthi)vềsốlưng(đểđmbotiếnđchm).Vicchm chéobàithitựluậngiữacáctỉnhđãđưcthchiệnnghiêmtúc;Khôngthắc mc cacác đaphươngvềvic vậndụngsaiđápánchmnhư nămtrước.

Kết quảtốtnghiệp (cóbảngđính kèm)

2.1. Giáodục phổthông

*Tỷlđỗtốtnghiệptoànquốc92,57%,caohơncnămtrước(Kthi lần1năm2007,chđạt66,7%;Cùngknăm200876,0%,tănghơn9%so vớinăm2007;Năm200983,8%,tăng7,8%sovớinăm2008;Năm2010này tăng8,97%sovinăm2009).Tuynhiên,tỷlệtốtnghiệploạikhávàloạigiỏi[1]chỉ đạt 10,02%, gim 1,18% so với năm 2009 (11,2%,) và thấp hơn các m trưc (năm200811,1%m 2007 là 10,6%).

*Điểmtrêntrungbìnhbìnhquâncủacácmônthiđạt72,84%.Trongđó, môn Hóa học đt 88,33%, Toán đạt 80,45%, Lch sử đạt 79,91%, Đa lí đạt 74,75%,Ngữvănđt72,62%;thấpnhấtlàmônNgoạingữđạt57,30%Vậtlí (mônthithaythế mônNgoạingữ) đt 67,66%.

* TươngquanvềkếtquảthigiacácvùngthiđuacủacuộcvậnđộngHai khôngơngtựnnăm2009:TámtnhđồngbngBắcBộtiếptụctlệtt nghiệpcaonhấttoànquốc(tỷlệtốtnghiệpbìnhquânvùngđạt99,14%).Cótỷ lệtốtnghipthấpnhấttoànquốcvẫnlàcáctỉnhTâyNambộ:tỷlệbìnhquân vùng81,23%(năm200975,0%,xếpth7/7;m200870,1%xếpthứ 5/7, m2007 là65,0%,xếpthứ 4/7).

2.2. Giáo dc Thường xuyên

*Tỷlệđtốtnghiệptoànquốc66,71%,caohơncácnămtrước.Kthi lần1năm2007chđạt26,47%;cùngknăm200842,55%(tăng16,08%so vớinăm2007);năm200939,7%,(giảm2,85%sovớinăm2008);mnay tăng27,11%sovới2009.Điềuđángnóilànămnaytuytỷlệđỗtốtnghiptăng nhưnglạikhôngđngđềugiữacđaphương:đến30/64đơnvịtlệtt nghipdưi50%,trongđócó21/64đơnvcótlệtốtnghiệprấtthấp(từ13% đếndưi 40%).

*Bìnhquântlđiểmtrêntrungbìnhcủacácmônthiđạtthấp(44,23%); trongđó,mônLchsđạt58,88%,Toánđạt47,39%,Hóahọcđạt42,36%,Ngữ vănđạt39,14%, Vậtđt 39,04% vàĐa lí đạt38,57%.

*TươngquangiacácvùngmiềncacuộcvậnđộngHaikhôngvềcơ bảnnhưgiáodụcTHPTtươngtựnăm2009.CáctỉnhĐngbằngBắcBộ cótlệttnghiệpcaonhấttoànquốc:Tỷlệbìnhquânvùng96,26%(năm 2009 là69,60%,xếpthứ 1/7;năm200863,99%xếpthứ 1/7;năm2007là 41,87%xếpthứ2/7).cáctỉnhTâyNamBtỷlệttnghiệpthấpnhấttoàn quốcvitỷlbìnhquânvùnglà30,59%(năm200915,3%,xếpthứ7/7;năm 200817,18%,xếpthứ 7/7; năm200715,26%, xếpthứ 7/7).

III.ĐÁNH GIÁCHUNG

1. Nhngưuđim cơbản

Kthiđưcchỉđạovàchuẩnbịchuđáo,thựchinnghiêmtúc,antoàn; kếtquảthitiếnbộphảnánhsáthơnchtngdạyhọc.Đókếtquả sựđầulớnsquantâmchđạocủaĐảngNhànưc,sựchỉđokiên quyết,sátsaocacấpủy,chínhquyềncácđịaphươngvàcủaBGiáodcvà Đàotạo,snỗlccủađộingũgiáoviênhọcsinh.Đócũngkếtquảđạt đưccủacáccuộcvậnđộngHọctậplàmtheotấmgươngđođcHồChí Minh”, Mỗithầygiáolàtấmgươngđạođc,tựhọc,sángtạo”phong trào Xây dng trường học thân thiện, học sinh tích cc, kết quả thc hiện Cuộc vận động Hai không và Chỉ thị 33 của Thủ tưng Chính phủ trong nhà trưng, là kết quả trc tiếp của việc nâng cao ý thức tự giáchọc tập của hc sinh,ýthctráchnhiệmcủanhàgiáo,sựquantâmcủagiađìnhđốivớivichọc hànhcủaconemmìnhsự gópsc củacác đnthể.

Tlệđỗ tốt nghiptăngơngđốiđồngđu ởtất ccácđịaphương, cósự tương thích giữa kết quả tốt nghiệp giáo dục THPT và GDTX trong từng địa phương cũngnhư trên phmvitoànquốc.

2. Nhnghạnchế cầntiếptục khc phục

Vẫn còn hiện tưng chưa nghiêmtúc ở một số Hội đng coi thi như: Thí sinhsử dụngtàiliệu,mang phao thi vào phòng thi; Mộtsố cán bộ, giáo viên thamgiaHộiđồngthicònhạnchếnghiệpvụ,biuhiệnthiếusâusáttrong quátrìnhngdẫnthísinhdthi,đểxảyrasaisótảnhhưởngkhôngtốtđến việc làm bài củathísinh,nhấtlà ởc Hi đồngcoi thi GDTX.

Tlệđỗtốtnghiệptăngđềuquacácnămnhưngtỷlệđỗkhágiỏimc rtthấpvàkhôngtăngđềuhằngnăm(năm200710,6%,năm200811,1%, năm2009là11,2% vànăm2010ch10,02%).Điềuđóchothấysựcgắng nhữngnămquanhằmnângcaokếtquảhọctpcủahọcsinhmớichủyếuđạt đưc nhờ nâng cht lưng đầu yếu, chưa nâng đưc chất lượng học sinh khá giỏi.Mặtkhác,vicđổimớiphươngphápdạyhọc vàđổimớikimtra,đánhgiá chưathậtđồngbộtheomụctiêuđãđtracũnglàmchokếtquthiphnobị hạnchế.

3.Vềmộtsýkiếnchorằngđềthinămnaydễ,buônglngtrongcác khâutổ chcthinêntỷlệ đtốtnghipcao

BGiáo dục và Đào tạo xin đưcbáocáonhư sau:

Quacôngtácchđạothiđưcbiết:T1-2thángtrưckhithichođếnkết thúc coi thi, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục có nhiều tin bài phảnánhvềviệctổchcôntpcoithinghiêmtúchầuhếtcácđaphương, nhậnđịnhviệcBộGiáodụcĐàotạobanhànhhưngdẫnthựchin ChuẩnkiếnthứckỹnăngchươngtrìnhTHPTđãtođiềukiệnthuậnlichothày vàtrò,đồngthờithúcđẩyviệcdạyhọctrongcácnhàtrườngtheongtích cc.Kếtquảthinăm2010caohơnnăm trưc hquảtấtyếucủa cácđộngthái tíchcực mà báochíđã kp thờibiểudươngđó.

ThựctếkếtquảtốtnghiệpTHPTnăm2010chothấy:Bêncnhcáctỉnh, thànhphtỷlệhọcsinhttnghiệptăngsovớinăm2009,vẫnnmộtsố tỉnh,thànhphcótỷlệhọcsinhtốtnghiệpkhôngtănghoặcgimsovinăm 2009(như:TPHồ ChíMinh,Lâm Đng,TiềnGiang,TràVinh,BìnhThuận, BếnTre,ĐiệnBiên).Đngthời,tỷlệtốtnghiệpkhágiỏicủagiáodụcTHPT năm 2010 không nhng không tăng mà còn giảm so vi 3 năm trưc như đã phântíchtrên;TlệđiểmtrêntrungbìnhcủacácmônthiGDTXđạtthấp (44,23%):Cóđến30/64đơnvịtỷlệtốtnghiệpi50%;trongđó,21/64 đơnvị tỷ lệtốtnghiệptừ 13%đếndưi 40%.

Nhngchskỹthuậtnêutrênđưađếnnhậnxét:Kếtquảthitốtnghiệp THPTphnnhthựctếchấtnghcsinh(nhấtđốitưngyếum)đã đưc nânglên, chứ khôngphảilà đềthidễ hơncácmtrưc.

Cũngnhưcáckỳthitrưc,ngaysaukhihoànthànhviệcchấmphúckhảo bàithitnghợpkếtquảtốtnghiệpchínhthức,Bộstiếptụctổchứcchấm thẩmđịnhbàithitạicácđịaphươngđểrútkinhnghiệmcáckhâurađềthi,coi thi,chm thi.

Cóthểkhẳngđịnh:Tuycònmộtsốhạnchế,nhưngnhìnchungkthitốt nghipTHPTnăm2010đãđưctổchứcđúngkếhoạch,đúngQuychế,dinra antoàn,nghiêmtúcthngli,gópphầnlàmchocáckthitốtnghiệpTHPT hàngnăm ngày càngtốthơndần đionền nếp, trậttự vàổn định.

Trênsđó,trongnhữngnămtới,toànngànhgiáodụcstiếptụctp trungnlựcnhmpháthuythànhtíchưuđim,khcphụcnhữnghạnchế yếukémđcáckthitốtnghiệpTHPTnóiriênghoạtđnggiáodụcđàotạo nói chung có những bưc phát triển mi, đáp ng lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nưcvà Nhândân.

BGiáo dục và Đào tạo xin trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơinhận:
- Nhưtrên (đbáocáo);
- CácPTTgbáocáo);
- VănphòngQuốchội(đểbáoo);
- VănphòngChínhph(đbáocáo);
- CácỦybancaQuchội(đểbáocáo);
- MặttrậnTqucVitNam;
- HiLiênhiệpPhnữViệtNam, Đoàn TNCSHCM,Hi NôngdânVitNam, HộiKhuyếnhọc,HộiCựuchiến binh Việt Nam,HiCugiáochc,CôngđoànGD ViệtNam;
- Vănphòng Đảng,BanTuyêngiáo TƯ Đảng(đểocáo);
- Btrưngcác b;
- CácThtrưngBộGDĐT;
- Cáctỉnhu,thànhuỷ
- UBNDcáctnh,thànhphố;
- Cácsở GDĐT;
- BanchđothiphổtngTƯ;
- CácđơnvthuộcBộGDĐT;
- Cáccơquanbáochí;
- WebsiteBộ;
-Lưu:VT,CụcKTKĐCLGD.

KT.BỘTRƯỞNG
THỨTRƯỞNGTHƯỜNGTRC
PhạmLuận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 [1]Tốt nghiệp loại khá theo quy định của Quy chế là: Bình quân điểm thi từ 6,5 điểm trở lên, không có bài thi nào dưới 6,0 điểm và năm lớp 12 xếp loại học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Tốt nghiệp loại giỏi theo quy định của Quy chế là là: Bình quân điểm thi từ 8,0 trở lên, không có bài thi nào dưới 7,0 điểm và năm lớp 12 xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 370/BC-BGDĐT về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.917
DMCA.com Protection Status